Nhiệm Vụ Tu Luyện

Sự xuất hiện của các thế lực mới với sức mạnh đáng sợ đã khiến tộc trưởng sáu đại gia tộc vô cùng lo lắng. Để gia tăng sức mạnh toàn diện cho các tộc nhân họ đã nhờ Trưởng Lão Vô Ưu Tộc ban hành các nhiệm vụ rèn luyện để mọi người có đủ sức mạnh và bản lĩnh đối đầu với các biến cố mới có thể phát sinh.

Tuy nhiên, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải chịu nhiều gian nan, đối mặt nhiều nguy hiểm vì thế sau khi bàn bạc các Tộc trưởng và Trưởng lão đã quyết định ban hành nhiệm vụ là Nhiệm Vụ Tu Luyện để huấn luyện mọi người

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA
 
 Cấp độ: 70+ trở lên
 Đội ngũ: cần lập nhóm để khiêu chiến
 NPC nhiệm vụ: Trưởng Lão Vô Ưu Tộc (230,50) tại Thiện Tĩnh Địa
 
 
 HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN

 Đối thoại với Trưởng Lão Vô Ưu Tộc để nhận Nhiệm Vụ Tu Luyện

 
 Sau khi nhận nhiệm vụ dựa theo chỉ dẫn đến khiêu chiến với Tinh Anh các gia tộc 
 

 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT

 Mỗi nhiệm vụ sẽ ngẫu nhiên yêu cầu khiêu chiến với nhân vật tinh anh của một gia tộc
 Sau khi chấp nhận khiêu chiến các cư dân sẽ đến gia tộc mà nhiệm yêu cầu để thực hiện
 Số lần hoàn thành nhiệm vụ càng tăng thì độ khó khi khiêu chiến nhân vật tinh anh càng tăng cao
 Trong quá trình tu luyện nếu hủy bỏ nhiệm vụ cần đợi sang ngày mới mới có thể nhận lại
 Mỗi ngày sẽ có 2 vòng nhiệm vụ, mỗi vòng gồm 10 nhiệm vụ. 
 Hoàn thành nhiệm vụ 10 và 20 sẽ có cơ hội nhận được Bảo Rương Thần Bí
 

 LƯU Ý CẦN BIẾT KHI MỞ BẢO RƯƠNG

 Khi mở Bảo Rương cần để trống ít nhất 1 ô trống trong túi đồ nhân vật (Không tính túi N.vụ và Pet)
 Vật phẩm có thể mất nếu túi đồ nhân vật bị đầy
 Cần kiểm tra tình trạng mạng của nhân vật trước khi mở bảo rương
 Mở Bảo Rương sẽ quay số ngẫu nhiên nhân vật phẩm nếu diss mạng hoặc F5 sẽ mất vật phẩm
 Vua Pháp Thuật Team sẽ không giải quyết các trường hợp diss mạng hoặc F5 mất vật phẩm