Nhiệm Vụ Trừ Ma

Theo thời gian trôi qua, sức mạnh các phong ấn ngày càng suy yếu khiến yêu ma lần lượt thức tỉnh, chúng đã chiếm lĩnh vùng không trung ở các thành lớn cũng như các vùng chiến lược đặc biệt. Nổi bật trong đội quân này là Viễn Cổ Cự Ma, Viễn Cổ Cự Thú và Phi Ma 

Theo tin từ tộc trưởng Bối Tư, đám yêu ma này có sở thích sưu tầm các thần khí cổ của lục đại gia tộc, vì vậy mọi cư dân hãy lên đường tiến hành phong ấn chúng và tìm kiếm các thần khí cổ.

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Thời gian: từ 0:01 - 23:59 mỗi ngày
 Cấp độ: 50+, có thể lập nhóm để khiêu chiến
 Vật phẩm yêu cầu: sử dụng vật phẩm bay
 Địa điểm: diễn ra trên tất cả các kênh
 Nơi nhận: NPC Quan Quân Nhu tại Đông Huyền Thành


 
 CÁCH THỨC TRỪ MA

 Đến gặp Quan Quân Nhu nhận Nhiệm Vụ Trừ Ma


 Dựa theo chỉ thị của Quan Quân Nhu tiến hành Phong Ấn ác ma
 

 Dựa theo chỉ thị của Quan Quân Nhu đến địa điểm được chỉ định để phong ấn ác ma
 

 
 PHẦN THƯỞNG TRỪ MA
 
 Kinh nghiệm, tiền bạc
 Hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 sẽ nhận Kết Tinh Thần Tu
 Kết Tinh Trí Thạch: dùng để đổi trang bị pet tại Tiệm Pet Tôn Lệ
 Bảo Rương Thần Bí: mở được các bảo vật giá trị
 Thần Khí
 Cấp 80 trở lên có thể nhận được: Ấn Chương Bất Khuất hoặc Ấn Chương Huy Nguyệt


 

 
 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT
 
 Nhiệm vụ Trừ Ma là nhiệm vụ kết hợp của Phi Ma Đột Kích và Tinh Linh Quấy Phá

  • Mỗi ngày mỗi nhân vật nhận Nhiệm vụ Trừ Ma 1 lần gồm 10 nhiệm vụ
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 và 10 sẽ có cơ hội nhận Bảo Rương Thần Bí

 Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu bỏ phải đợi đến ngày kế tiếp mới được nhận lại

 LƯU Ý CẦN BIẾT KHI MỞ BẢO RƯƠNG

 Khi mở Bảo Rương cần để trống ít nhất 1 ô trống trong túi đồ nhân vật (Không tính túi N.vụ và Pet)
 Vật phẩm có thể mất nếu túi đồ nhân vật bị đầy
 Cần kiểm tra tình trạng mạng của nhân vật trước khi mở bảo rương
 Mở Bảo Rương sẽ quay số ngẫu nhiên nhân vật phẩm nếu diss mạng hoặc F5 sẽ mất vật phẩm
 Vua Pháp Thuật Team sẽ không giải quyết các trường hợp diss mạng hoặc F5 mất vật phẩm