Nhiệm Vụ Treo Thưởng

Vô Ưu đại lục liên tục bị quái vật quấy nhiễu khiến dân chúng bất an. Chính vì thế, Tộc trưởng Bối Tư đã cho lập 2 bảng thông báo ở Đông Huyền Thành Tinh Linh Thành để tìm người trợ giúp. Bảng thông báo đã trở thành nơi thu hút đông đảo các dũng sĩ trên khắp đại lục.

 
Bảng thông báo Nhiệm Vụ Treo Thưởng
 
Để thực hiện các nhiệm vụ này, chỉ cần đạt đến cấp 10, các bạn hãy đến bảng thông báo để nhận nhiệm vụ. Mỗi khi hoàn thành  ngoài nhận được một lượng lớn kinh nghiệm và Lệnh bài treo thưởng, các bạn còn có thể nhận được các Phần thưởng nguyên liệu ngẫu nhiên. Lệnh bài treo thưởng sẽ được dùng để thực hiện những nhiệm vụ cao hơn sau này hoặc dùng để đổi trang bị.

Nhiệm vụ treo thưởng sẽ được cập nhật mỗi ngày, mỗi lần sẽ xuất hiện 10 nhiệm vụ. Nếu muốn làm thêm các bạn có thể sử dụng Đông Huyền Lệnh Kỳ, tuy nhiên chỉ có thể nhận tối đa 4 lần.

Đông Huyền Lệnh Kỳ được phân chia theo màu sắc như sau:
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ (trắng) : nhận thêm 10 nhiệm vụ trắng. Phần thưởng, kinh nghiệm ít.
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ (lục)     : nhận thêm 10 nhiệm vụ xanh lá. Phần thưởng, kinh nghiệm khá nhiều.
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ              : Ngẫu nhiên nhận 10 nhiệm vụ có màu sắc khác nhau.
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ (lam)    : Làm mới 10 nhiệm vụ xanh lam. Phần thưởng, kinh nghiệm nhiều.
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ (tím)    : Làm mới 10 nhiệm vụ tím. Phần thưởng, kinh nghiệm rất nhiều.
  • Đông Huyền Lệnh Kỳ (cam)    : Làm mới 10 nhiệm vụ cam. Phần thưởng, kinh nghiệm rất nhiều.

 
Có thể mua Đông Huyền Lệnh Kỳ từ bảng Nhiệm Vụ Treo Thưởng
 
 
Điều cần lưu ý là cùng một nhiệm vụ nhưng màu sắc khác nhau thì yêu cầu nhiệm vụ có thể sẽ khác nhau, nhưng quan trọng là bạn dùng cờ màu gì để làm mới. Ngoài ra nếu bạn có một nhiệm vụ treo thưởng đang làm chưa xong mà lại dùng cờ để làm mới thì rất có thể trong số các nhiệm vụ mới xuất hiện sẽ có nhiệm vụ mà bạn đang làm chưa xong đó, vậy thì lúc này số nhiệm vụ sẽ chỉ là 9 chứ không phải là 10.