Nhiệm Vụ Tầm Bảo

Vào mỗi ngày hoặc vào một khoảng thời gian nào đó sẽ có một số nhiệm vụ sự kiện xuất hiện, sau khi hoàn thành sự kiện chỉ định sẽ nhận được vô số bạc, kinh nghiệm, vật phẩm, chiến tích, thậm chí có thể là kim phiếu và vật phẩm quý.

 Các thông tin về sự kiện các cư dân có thể tham khảo tại phần Cách chơi (phím tắt Z) -> Chọn Tầm bảo

 

 Nhiệm vụ Tầm bảo gồm

  Tên nhiệm vụ  Cấp độ    Thời gian Phần thưởng
 Thương nhân đạo cụ 10+  Mở theo thông báo trang chủ Độ khó    : ☆☆
Vật phẩm: ☆☆☆☆
 Thương nhân thần bí 10+  Mở theo thông báo trang chủ Độ khó    :
Vật phẩm: ☆☆☆☆
 Thiên Sứ May Mắn 10+  0:00-23:59 Ngẫu nhiên nhận Độ khó   : ☆☆☆
Exp        : ☆☆☆
Vật phẩm: ☆☆
 Cây Ước Nguyện 10+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó    :
Vật phẩm: ☆☆☆☆☆
 7 viên ngọc rồng  30+  12:00-23:00 Mỗi ngày Độ khó   : ☆☆☆
Exp        :
Vật phẩm: ☆☆
 Truy bắt hải tặc 30+  19:00-20:00 Thứ 3/5
 13:00-14:00 Thứ 4/CN
Độ khó   : ☆☆☆
Exp        : ☆☆
Vật phẩm: ☆☆
 Tinh linh quấy phá 50+  10:00-11:00 Thứ 4/CN
 21:00-22:00 Thứ 3/5
Độ khó : ☆☆
Thần tu: ☆☆☆☆
Bạc      : ☆☆☆☆
 Phi Ma Đột Kích 50+  9:00-22:00 Mỗi ngày Độ khó   : ☆☆☆☆
Exp        :
Vật phẩm: ☆☆
 Vô Danh Động 50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó   : ☆☆☆☆
Exp        :
Vật phẩm: ☆☆
 Sa hải cô hồn 50+  19:00-20:00 Thứ 6
 15:00-16:00 Thứ 7
Độ khó    : ☆☆☆☆
Exp         :
Vật phẩm: ☆☆
 Hung linh cổ đạo 70+  19:00-20:00 Thứ 6
 15:00-16:00 Thứ 7
Độ khó    : ☆☆☆☆
Exp         :
Vật phẩm: ☆☆
 Nhiệm vụ 200 vòng 70+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó    : ☆☆☆☆☆
Exp         : ☆☆☆
Vật phẩm: ☆☆☆☆
 Dương đà hiện thế 80+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó    : ☆☆☆
Vật phẩm: ☆☆☆