Nhiệm Vụ Luyện Cấp

Sau sự trỗi dậy của các thế lực hắc ám và sự trở lại của những con rồng hung ác, khiến đại lục rơi vào hỗn loạn, yêu ma xuất hiện khắp nơi. Trước đại nạn nguy ngập này này, Tộc trưởng Bối Tư vô cùng lo lắng và không ngừng chiêu mộ nhân tài ra tay tương trợ.

 Tại bảng Cách chơi (phím tắt Z) -> Chọn Luyện cấp có thông tin chi tiết những nhiệm vụ tùy theo năng lực bạn có thể thực hiện. Những nhiệm vụ này chủ yếu yêu cầu nhân vật đạt từ cấp 10 trở lên.

 

 Nhiệm vụ Luyện cấp gồm

  Tên nhiệm vụ  Cấp độ    Thời gian Phần thưởng
 Đố vui có thưởng  10+  20:00-20:20 Thứ 3/5/7 Độ khó : ☆☆
Exp      : ☆☆☆☆
 Nhiệm vụ treo thưởng  10+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆
Exp      : ☆☆☆☆
 Nhiệm vụ gia tộc  20+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó :
Exp      : ☆☆☆
Bạc      : ☆☆☆
 Truyền thuyết thủ hộ  20+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆
Exp      : ☆☆☆
 Mật đạo phản kích  30+  21:00-22:00 Mỗi ngày Độ khó :
Exp      : ☆☆☆
 Phản quân đại tưởng  30+  9:00-22:00 Mỗi ngày Độ khó :
Exp      : ☆☆☆
 Tiêm thuốc Đông Huyền  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆
Exp      : ☆☆☆
 Hồ Đông Huyền  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆
Exp      : ☆☆☆
 Nông trường pháp thuật  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆
Exp      : ☆☆☆
 Tu luyện pet  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆
Exp      : ☆☆☆☆☆
 Nhiệm vụ thần tu  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆
Thần tu: ☆☆☆☆☆
 Ảo Ma Tháp  60+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆☆
Exp      : ☆☆☆☆☆
 Nhiệm vụ tu hành  70+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆
Exp      : ☆☆☆☆
 Nhiệm vụ 200 vòng  70+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó : ☆☆☆☆☆
Exp      : ☆☆☆☆☆

Ngoài nhận được các phần thưởng là kinh nghiệm, exp hoặc thần tu, các cư dân còn nhận được các vật phẩm đặc biệt của từng nhiệm vụ
 
Vì sự bình yên của đại lục, đồng thời giúp cho các Tộc trưởng bớt được 1 mối lo, hãy nhanh chóng đến nhận các nhiệm vụ để tăng sức mạnh của mình, chiến đấu cùng các yêu ma.