Nhiệm Vụ Kiếm Tiền

Đây là những nhiệm vụ giúp bạn trang trải các chi phí hàng ngày cũng như nếu tận dụng tốt bạn sẽ trở nên giàu có. Các nhiệm vụ ở đây chủ yếu kiếm Bạc/Ngân phiếu.

 Tại bảng Cách chơi (phím tắt Z) -> Chọn Kiếm tiền có thông tin chi tiết những nhiệm vụ tùy theo năng lực bạn có thể thực hiện. 

 

 Nhiệm vụ Kiếm tiền gồm

   Tên nhiệm vụ        Cấp độ                 Thời gian                      Phần thưởng   
 Hái nấm và trái cây  20+  Mở theo thời gian Độ khó :
Exp      : ☆☆☆☆
Bạc      : ☆☆☆☆
 Truy bắt phi tặc  50+  00:00-23:59 Mỗi ngày Độ khó :
Exp      :
Bạc      : ☆☆☆☆
 Thi câu cá  50+  14:00-15:00 Chủ nhật Độ khó :
Exp      : ☆☆☆
Bạc      : ☆☆☆
 
Ngoài nhận được các phần thưởng là kinh nghiệm, exp hoặc Bạc/Ngân phiếu, các cư dân còn nhận được các vật phẩm đặc biệt của từng nhiệm vụ