Mở Túi & Kho

Trên hành trình phiêu lưu khám phá các bí ẩn của Vô Ưu đại lục, bên cạnh đẳng cấp ngày một gia tăng, cư dân sẽ thu thập được nhiều vật phẩm quý giá hay thuần phục được nhiều thú cưng siêu phàm. Lúc này, dù Túi đồ, Túi pet và Kho chứa có rộng lớn thế nào thì mọi người cũng không thể chứa đựng hết chúng. Vậy phải làm sao bây giờ?
 
Để thoải mái hơn trên bước đường phiêu lưu, các cư dân có thể mở rộng Túi đồ, Túi Pet và Kho chứa bằng cách nhận vật phẩm thưởng từ nhiệm vụ ban đầu, mua Sách Mở Rộng Túi Đồ, Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet Sách Mở Rộng Kho tại Shop của Vua Pháp Thuật

 MỞ RỘNG TÚI ĐỒ

Mỗi nhân vật có tối đa 6 Túi đồ (Phím tắt B). Ngoại trừ túi đồ đầu tiên sẵn có, các cư dân muốn mở các túi tiếp theo phải sử dụng Sách Mở Rộng Túi Đồ.


 • Mỗi túi đồ được mở rộng thành công sẽ có ngay 30 ô chứa đồ
 • Sách Mở Rộng Túi Đồ có thể nhận được thông qua nhiệm vụ và mua tại SHOP Vua Pháp Thuật
 • Sau khi có Sách Mở Rộng Túi Đồ chỉ cần click đôi sử dụng là sẽ mở ngay Túi kế tiếp

 MỞ RỘNG TÚI ĐỰNG PET

Mỗi nhân vật có tối đa 7 ngăn Túi đựng Pet (Phím tắt B) tương ứng với 84 ô chứa đựng 84 pet . Ngoại trừ 6 ô chứa pet đầu tiên có sẵn, muốn tăng ô chứa Pet cư dân cần phải có Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet. 
 
 • Mỗi Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet khi sử dụng sẽ mở một ô chứa Pet
 • Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet có thể nhận được thông qua nhiệm vụ và mua tại SHOP Vua Pháp Thuật
 • Sau khi có Sách Mở Rộng Túi Đựng Pet chỉ cần click đôi sử dụng là sẽ mở ngay ô kế tiếp

 MỞ RỘNG KHO

Trong Vua Pháp Thuật, mỗi một nhân vật đều sẽ được tặng một Kho chứa đồ miễn phí để lưu trữ vật phẩm, nếu cảm thấy vẫn chưa đủ để sử dụng thì cư dân có thể sử dụng Sách Mở Rộng Kho mua tại Shop của Vua Pháp Thuật. Để kiểm tra Kho chứa cư dân có thể gặp Thủ Kho tại các thành lớn để tìm hiểu
 
 • Mỗi nhân vật có tối đa 5 Kho, trong đó Kho đầu tiên mở miễn phí
 • Sách Mở Rộng Kho có thể nhận được thông qua nhiệm vụ và mua tại SHOP Vua Pháp Thuật
 • Các Kho khi mở sẽ nhận được ngay 30 ô chứa.
 • Sau khi có Sách Mở Rộng Kho chỉ cần click đôi sử dụng là mở ngay Kho kế tiếp
 
 TÚI TIỆN DỤNG

Ngoài Túi đồ và Kho các cư dân có thể sử dụng Túi tiện dụng để chứa đựng một số bảo vật quý như Bảo thạch, các loại nguyên liệu chế tạo và nguyên liệu nấu ăn, chế thuốc.


 
 • Để mở Túi tiện dụng các bạn nhấn icon Túi (Phím tắt B) sau đó click như hình trên sẽ mở được túi này.
 • Để sử dụng trước tiên cần Mở ô chứa. Tùy theo thứ tự ô chứa sẽ có giá khác nhau
Số thứ tự ô chứa  Chi phí mở
 1  10
 2  50
 3  100
 4  200
 5  500
 • Sau khi mở ô chứa, có thể đặt các Túi Tiện Dụng vào ô để mở. Tùy theo loại Túi Tiện Dụng sẽ mở số lượng ô nhất định khác nhau
 • Túi Tiện Dụng có thể mua tại Tiệm Tạp Hóa, Đổi điểm thưởng Đấu trường hoặc mua tại Shop Vua Pháp Thuật