Mê Huyễn Động

Chưa nơi nào có ma khí dày đặc trên Đại Lục Vô Ưu này như ở Mê Huyễn Động. Chính cái tên cũng đã tạo nên sự kỳ hoặc, mê ảo của chốn này. Tuyên truyền, một khi bước vào đây, con người sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ và không thể phát huy hết sức mạnh của bản thân để chiến đấu trước các loại quái cư ngụ lâu năm trong động.

Lợi dụng cơ hội hoàn hảo này, hàng trăm anh hùng khắp chốn đã phải tử nạn trong chốn u mê, quỷ quái này. Vì vậy sau này không còn ai có can đảm dám bước chân đến Mê Huyễn Động và từ dạo đó, có thể nói Mê Huyễn Động được xem là một hang động chết, có đi mà không có về.

 
 ĐIỀU KIỆN THÁM HIỂM

 Nhóm ít nhất 2 người cấp độ từ 50 trở lên
 Chi phí: 100.000 Bạc
 Thời gian thám hiểm: 180 phút


  BẢO VẬT THU THẬP

 Vô số kinh nghiệm, Bảo vật, Thần khí phụ, Nguyên liệu cao cấp ,...
 Bụi Ấn Thạch
 Bảo Rương Bí Kíp Mật Bảo Hang Động
 
  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 Đến Tiên Lạp Thành gặp Sứ Giả Mở Phụ Bản (309,169) để đăng ký thám hiểm Sau khi đăng ký sẽ nhận được Hoa Mê Ảo, vật phẩm chỉ dẫn thám hiểm Mê Huyễn Động

 

 Sau khi nhận nhiệm vụ đến Lạp Tuyết Địa gặp Sứ Giả Dịch Chuyển Mê Huyễn để bắt đầu hành trình thám hiểm của mình. Khi gặp có thể chọn 3 chế độ là Dễ, Thường và Khó, tuy nhiên tùy theo độ khó của phụ bản quà tặng sẽ có sự khác biệt.

  HÀNH TRÌNH THÁM HIỂM

 Bước 1

 • Thu thập 20 Tiểu Quỷ Mê Huyễn sau đó tìm Mê Huyễn Thủ Hộ Viên để báo danh hoàn thành nhiệm vụ
 • Tiểu Quỷ Mê Huyễn có thể tìm được từ trên người các tiểu yêu trong động.
 
 Bước 2
 • Đánh bại Linh Hồn Lởn Vởn tại tầng 3, tuy nhiên lưu ý là nếu đánh sẽ bị nguyền rủa biến thành Nhím Xanh
 

 Bước 3
 • Trở lại gặp Mê Huyễn Thủ Hộ Viên để báo danh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó theo chỉ dẫn đến lối vào tầng tiếp theo
 Bước 4
 • Tìm kiếm 20 Hoa Vong Hồn để hóa giải nguyền rủa. Tuy nhiên, loại hoa thần này đã bị hai Cự Ma Chiến Tướng trông giữ tại tọa độ (49,42) và (230,179). Phải đánh bại chúng mới được thu thập Hoa Vong Hồn

 
 • Đánh bại 2 Cự Ma Chiến Tướng, cả đội phải hợp sức thu thập để giao hoa cho Mê Huyễn Thủ Hộ Viên
 Bước 5
 • Thu thập Hoa Vong Hồn đã chọc giận Cự Ma Mê Huyễn nên đội thám hiểm phải đánh bại chúng để đem lại yên bình cho Mê Huyễn Động

 Bước 6

Sau khi đánh bại Cự Ma Mê Huyễn đến gặp Mê Huyễn Thủ Hộ Viên để thông báo hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng. Nhận thưởng xong có thể thông qua Sứ Giả Đón Tiếp để rời khỏi Mê Huyễn Động

  


 Lưu ý   


 • Trong 24 giờ mỗi người chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ thám hiểm một lần
 • Vật phẩm thám hiểm: Hoa Mê Ảo chỉ có tác dụng trong 24 giờ, rời phụ bản sẽ không thể vào lại cho đến khi nhận được Hoa Mê Ảo trong lần kế tiếp
 • Đội trưởng và các thành viên trong nhóm phải có Hoa Mê Ảo mới vào thám hiểm được
 • Người dẫn đầu lập nhóm vào phụ bản thám hiểm hệ thống sẽ mặc định làm đội trưởng, đội trưởng sẽ tiếp nhận và hoàn thành các nhiệm vụ trong phụ bản. Vì vậy các thành viên cần dựa theo nhắc nhở của hệ thống để phối hợp hoàn thành nhiệm vụ
 • Trong quá trình thám hiểm có thể rã hoặc lập nhóm, tuy nhiên đội trưởng không thể thay đổi.
 • Trong phụ bản đổi Kênh sẽ bị đưa ra ngoài. Không thể vào lại phụ bản, nhiệm vụ thám hiểm thất bại.