Kiếp Nạn Vô Ưu

Cùng với sự xuất hiện của Chu Ma Điện, Chu Ma Vương không ngừng gây sóng gió ở đại lục Vô Ưu. Ngoài xua quân hỗ trợ Xà Thần Hydra chống lại đợt tấn công của các dũng sĩ, không ngừng lại ở đó với dã tâm càng ngày càng bành trướng, Chu Ma Vương đã liên tục tập kết lực lượng tiến hành phá hoại các khu vực trung tâm đại lục.

  

Triệu hồi các bộ hạ tinh anh nhất của mình như Ma Chiến, Ma Hồn, Quỷ Vương, Atula Vương, Avatar, Solomon, Mehdi,... Chu Ma Vương ra lệnh tiến hành tầng tầng bao vây đại lục Vô Ưu khiến nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Có thể nói, trong thời đại này đây là kiếp nạn và khảo nghiệm lớn nhất trong lịch sử của đại lục Vô Ưu. Đứng trước tình thế nước sôi lửa bỏng, các cư dân Vô Ưu hãy tấn công các tầng, hiệp trợ các lực lượng bên ngoài đánh vỡ của bủa vây này
 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA


 Cấp độ: 130 trở lên
 Tham gia: cá nhân hoặc nhóm khiêu chiến

 PHẦN THƯỞNG KHIÊU CHIẾN

   Tên vật phẩm  Mô tả
 Linh Vũ  Bảo vật thăng cấp tăng sức mạnh cho cánh
 Lông Vũ Ngũ Sắc  Bảo vật đổi màu sắc của cánh

 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN

Chu Ma Vương đã ra lệnh cho 9 thủ hạ đắc lực nhất của mình bao vây toàn bộ đại lục Vô Ưu bằng 9 tầng. Vì vậy, các cư dân hãy dánh hạ từng tầng một để hiệp trợ lực lượng bên ngoài đánh tan vòng vây của Chu Ma Vương


 Click vào biểu tượng Kiếp Nạn Vô Ưu xuất hiện ở góc trên màn hình, biểu tượng chỉ xuất hiện khi nhân vật đạt cấp 130


 Chọn khiêu chiến tầng thấp nhất đến tầng cao nhất. Khiêu chiến thành công các tầng kế tiếp sẽ sáng lên để khiêu chiến


 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN

 BOSS độ khó cao nên đề nghị lập nhóm để khiêu chiến
 Tại mỗi tầng khiêu chiến BOSS thành công lần đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt
 Số lần khiêu chiến BOSS trong ngày không giới hạn, tuy nhiên mỗi ngày chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất. Có 2 cách nhận thưởng đó là NhậnTrực tiếp nhận
  • Nhận: nhận thưởng tại tầng cao nhất khiêu chiến thành công trong ngày
  • Trực tiếp nhận: trả chi phí 20 Vàng để nhận ngay phần thưởng tại tầng cao nhất đã khiêu chiến thành công trong ngày hôm đó

 MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Lần đầu nhận thưởng đặc biệt là sao?
A: Tức là bạn chưa khiêu chiến lần nào, nếu thành công khiêu chiến sẽ nhận phần thưởng đặc biệt, các lần sau không nhận được.

Q: Phần thưởng đặc biệt khi khiêu chiến thành công, ngày hôm sau đánh lại có được nhận?
A: Không. Chỉ có tác dụng trong lần đánh thành công đầu tiên

Q: Khiêu chiến thành công tầng 2, nhấn Trực tiếp nhận được không?
A: Được, tuy nhiên chỉ nhận được phần thưởng của tầng 2.

Q: Đã khiêu chiến thành công 9 tầng, hôm sau nếu nhận thưởng sẽ nhận phần thưởng tầng mấy?
A: Khi nhấn Nhận trực tiếp sẽ nhận được phần thưởng Tầng 9. Nhấn Nhận sẽ không có tác dụng nếu chưa khiêu chiến thành công tầng 9


Q: Trong Túi đồ có Linh Vũ và túi đã đầy thì nhấn Nhận trực tiếp được không?
A: Được, tuy nhiên sẽ bị trừ vàng mà không nhận được Linh Vũ. Vì vậy cần chuẩn bị một ô trống trong Túi đồ để có thể nhận được

Q: Nếu túi đồ bị đầy, Linh Vũ có xuất hiện trong túi tạm thời không?
A: Túi đồ bị đầy Linh Vũ sẽ mất đi và không xuất hiện trong Túi Tạm Thời