Gia Tăng Tiềm Năng

Thuốc Tiềm Năng là một loại thuốc đặc biệt có thể đem kinh nghiệm của các nhà mạo hiểm trở thành thuốc tiềm lực thần kỳ. Sau khi dùng có thể đột phá giới hạn bản thân, sức mạnh năng lực trở nên vượt trội. Tuy nhiên, để sử dụng nó cũng cần một số chỉ định kê toa cũng như đọc kỹ quy định trước khi dùng

 ĐIỀU KIỆN NHẬN

 Cấp độ từ 140 trở lên
 NPC: Trưởng Lão Cảnh Địa tại Thiện Tĩnh Địa (Tọa độ: 122,100) CÁCH ĐỔI THUỐC TIỀM NĂNG

 Đến gặp NPC Trưởng Lão Cảnh Địa tại Thiện Tĩnh Địa. Chọn Nhận và dùng Thuốc Tiềm Năng. Mỗi lần đổi sẽ giảm một lượng kinh nghiệm nhất định nên cư dân cần chú ý.

 

Lưu ý 


 Sau khi sử dụng mỗi bình sẽ nhận được 1 điểm thuộc tính nhân vật. Kinh nghiệm nhân vật sẽ bị giảm
 Số lần nhận càng cao, kinh nghiệm cần càng nhiều.

 Lần đầu cần 300.000.000 triệu Exp. Sau đó mỗi lần cần thêm 5 triệu Exp
 Mỗi nhân vật nhận tối đa 200 Thuốc Tiềm Năng