Đổi Linh Hồn

Đổi linh hồn sẽ giúp trang bị trở nên mạnh hơn, các thuộc tính được gia tăng cao hơn từ đó sức mạnh nhân vật sẽ được nâng cao

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI LINH HỒN

 Trang bị: đã KHÓA, Phẩm chất Tím trở lên
 Chi phí: một lượng Bạc nhất định
 Vật phẩm cần: Linh Hồn Thạch
 
  Tên gọi Mô tả
Linh Hồn Thạch Sơ Cấp Đổi linh hồn trang bị cấp 1-60
Linh Hồn Thạch Trung Cấp Đổi linh hồn trang bị cấp 61-80
Linh Hồn Thạch Cao Cấp Đổi linh hồn trang bị cấp 81-100
Linh Hồn Thạch Đặc Cấp Đổi linh hồn trang bị cấp 101 trở lên
 
 
 CÁCH THỨC ĐỔI LINH HỒN

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 
 Chọn tính năng Đổi l.hồn sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Trang bị gốc: ô đặt trang bị cần đổi linh hồn
- Ng.liệu cần: ô hiển thị hình ảnh và tên nguyên liệu cần đổi linh hồn
- Đặt ng.liệu: ô đặt nguyên liệu yêu cầu để đổi linh hồn

 
 Sau khi đặt đặt nguyên liệu vào ô Đặt ng.liệu cần chọn một trong 2 tính năng để Đổi linh hồn

- Đổi hết

 

 
  • Số lượng Linh Hồn Thạch cần: 1/lần đổi
  • Chi phí: 50.000 Bạc hoặc Ngân phiếu
  • Chức năng đổi hết sẽ thay đổi dòng ẩn thuộc tính hiện tại ví dụ: trang bị tăng 5% bạo kích có thể đổi thành tăng 4% hoặc tăng % vật lý,...
  • Khi đổi cần chọn Áp dụng thì hệ thống mới cập nhật linh hồn mới nếu Không áp dụng sẽ giữ nguyên linh hồn trang bị

- Đổi 1 phần

  • Số lượng Linh Hồn Thạch cần: 2/lần đổi
  • Chi phí: 100.000 Bạc hoặc Ngân phiếu
  • Chức năng đổi 1 phần chỉ thay đổi giá trị % của thuộc tính linh hồn hiện tại, không thay đổi loại linh hồn
  • Khi đổi nếu gia tăng hệ thống sẽ hiển thị nút Áp dụng, nếu không tăng (bị giảm) hệ thống sẽ hiển thị nút Không áp dụng


 

 Lưu ý   


 Nếu trong quá trình đổi chưa Áp dụng mà F5 hoặc Refesh trình duyệt, mất kết nối thì:

- Linh hồn trang bị vẫn giữ nguyên như cũ
- Nguyên liệu để đổi linh hồn vẫn bị trừ