Đổi Khóa

Đổi khóa sẽ giúp trang bị trở nên mạnh và các thuộc tính sẽ phù hợp hơn đối với nhân vật, từ đó sức mạnh của các nhân vật trong Vua Pháp Thuật sẽ được gia tăng.

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI KHÓA

 Trang bị: đã KHÓA, Phẩm chất Tím trở lên
 Chi phí: 30.000 Bạc hoặc Ngân phiếu
 Vật phẩm cần: Nguyên liệu cấp 5 trở lên
 
 CÁCH THỨC ĐỔI KHÓA

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Đổi khóa sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Trang bị gốc: ô đặt trang bị cần đổi khóa
- Ng.liệu cần: ô hiển thị hình ảnh và tên nguyên liệu cần đổi linh hồn
- Đặt ng.liệu: ô đặt nguyên liệu yêu cầu để đổi khóa

 
 Sau khi đặt đặt nguyên liệu vào ô Đặt ng.liệu chỉ cần click vào nút Đổi hệ thống sẽ hiển thị kết quả


 

 Lưu ý   


 Chỉ thay đổi Thuộc tính khóa của trang bị, thuộc tính mới sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Các thuộc tính khác giữ nguyên
 Nếu trong quá trình đổi chưa Áp dụng mà F5 hoặc Refesh trình duyệt, mất kết nối thì:

- Khóa trang bị vẫn giữ nguyên như cũ
- Nguyên liệu để đổi khóa vẫn bị trừ


 Nếu chọn Không Áp dụng thì:

- Khóa trang bị vẫn giữ nguyên như cũ
- Nguyên liệu để đổi khóa vẫn bị trừ