Đố Vui Có Thưởng

Để giúp các thành viên Vua Pháp Thuật nâng cao kiến thức, Tộc Trưởng Bối Tư đã mời Hoàng Tiểu Nha Sư đến để truyền đạt một số tri thức cơ bản cho mọi người.

 THỜI GIAN VÀ YÊU CẦU

 Diễn ra vào các ngày Thứ 3/5/7
 Từ 20:00 - 20:20
 Nhân vật cấp độ từ 10 trở lên có thể đăng ký tham gia
 Đến thời gian hoạt động sẽ xuất hiện biểu tượng đăng ký tham gia
 
 
 NỘI DUNG SỰ KIỆN
 
Khi cuộc thi trả lời câu hỏi diễn ra, hệ thống thông báo về thời gian đăng ký trong 5 phút, nếu quá thời gian sẽ không đăng ký được. Tổng số câu hỏi các bạn phải trả lời ít nhất 30 câu hỏi

 

Khi quá trình đăng ký kết thúc, bảng Trả lời câu hỏi sẽ xuất hiện

 

Sau thời gian chuẩn bị, các câu hỏi sẽ xuất hiện

 

Ngoài quy tắc chọn câu trả lời như trước đây, phiên bản đổi mới của hoạt động còn cho bạn các quyền trợ giúp để sử dụng.

 CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ PHẦN THƯỞNG

 Người trả lời nhanh nhất sẽ được điểm cao nhất, điểm này sẽ giảm dần khi thời gian trả lời câu hỏi càng lâu.
 Tùy vào số điểm tích lũy trong quá trình tham gia, khi kết thúc sự kiện hệ thống sẽ tặng quà dựa trên điểm số này. Và điều tất nhiên là nếu điểm bạn càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn rồi.