Cường Đạo Bang Hội

Thời thế đổi thay, trộm cướp cũng bắt đâu hoành hành. Vì vậy ở Đại Lục Vô Ưu cũng bắt đầu xuất hiện bọn cường đạo. Bọn chúng có hành tung bất định, không chỉ lén lút đột nhập mà còn đánh cướp táo tợn ban ngày, lấy của bất nghĩa. Đặc biệt, bọn chúng thường nhăm nhe vào tài sản kếch xù của các bang hội lừng lẫy. Hãy cẩn thận đấy nhé!

 ĐIỀU KIỆN KHIÊU CHIẾN

 Thời gian: mỗi ngày tại Kênh 2 (Kênh Bang Hội) từ 10:00 đến 22:00
 Cấp độ: 20 trở lên
 Lập nhóm 3 người trở lên
 Điều kiện: thành viên bang hội có thông báo Cường Đạo xuất hiện


 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN

Khi Cường Đạo Bang Hội xuất hiện sẽ có thông báo, các thành viên có thể tập trung tại Kênh 2, lập nhóm để khiêu chiến


Để đánh đuổi Cường Đạo cần lập nhóm 3 người gồm các thành viên của bang hội tham gia khiêu chiến


 KHO BÁU NHẬN ĐƯỢC

Bọn cường đạo này đã cướp đoạt vô số tài bảo, chỉ cần đánh bại chúng cư dân sẽ đạt được vô số bảo vật quý giá, kinh nghiệm, tài phú và điểm cống hiến


 

  Lưu ý   

 
 Sự kiện chỉ diễn ra khi tại server có ít nhất 5 bang hội đạt cấp 3 trở lên.
 Cứ cách một khoảng thời gian hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một bang hội để khởi động sự kiện Cường Đạo Xâm Lấn. Khi có cường đạo tập kích, các cư dân của bang hội tại Kênh hệ thống và Kênh bang sẽ nhận được thông báo
 Cường đạo xuất hiện ở Bang hội trong vòng 1 giờ, thành viên bang hội đánh bại sẽ đạt được các bảo vật của chúng.
 Sau một giờ, nếu không đuổi hết cường đạo sẽ cướp một phần tiền bạc của bang hội