Chuyển Thuộc Tính

Thần khí chính bạn đang sử dụng đã được nâng cấp khá cao cùng với các kỹ năng được thay đổi phù hợp với mục đích của mình, tuy nhiên lúc này bạn lại nhận được một Thần khí chính có các thuộc tính tốt hơn, thay vì phải mất thời gian nâng cấp và thay đổi kỹ năng lại từ đầu bạn hãy sử dụng chức năng Chuyển thuộc tính của hệ thống thần khí để tiết kiệm thời gian và công sức mà mình đã bỏ ra.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Thần khí chính: cùng loại và phải KHÓA

 Thần khí gốc: mất đi sau khi chuyển thuộc tính
 Thần khí mục tiêu: điểm thuộc tính phải thấp hơn thần khí gốc
 Điểm thần tu: một lượng điểm thần tu nhất định để thực hiện
 Vật phẩm: Hoán Thần Thạch
 

 CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Chuyển thuộc tính.


 
 Đặt các vật phẩm và thần khí vào để thực hiện
 
 


 Lưu ý  


 Các yêu cầu đối với Thần khí gốc khi thực hiện Chuyển Thuộc Tính
 
  • Điểm thuộc tính phải cao hơn điểm thuộc tính của Thần khí mục tiêu
  • Cấp độ thấp hơn cấp độ của Thần khí mục tiêu
 Sau khi chuyển
 
  • Thần khí gốc sẽ mất, Thần khí mục tiêu nhận được 2 thuộc tính của Thần khí gốc
  • Các mục còn lại không đổi (cấp độ và kỹ năng của Thần khí mục tiêu không đổi)
 Hoán Thần Thạch có thể nhận được khi tham gia các phụ bản và hoạt động hằng ngày.
 Các cư dân có thể xem cách thực hiện bằng video clip tại đây...