Chữ Ký Trang Bị

Nếu bạn vừa có được một trang bị quý hiếm từ tay của một người chơi khác nhưng lại không thể kích hoạt được tính năng "Bộ chữ ký" hoặc "Bộ tinh quang" thì hãy dùng ngay chức năng Chữ ký của Cải tạo trang bị

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI CHỮ KÝ

 Trang bị: đã KHÓA, Phẩm chất Tím trở lên
 Chi phí: 10.000 Bạc hoặc Ngân Phiếu
 Vật phẩm cần: 01 Nguyên liệu cấp 4/lần đổi
 
 CÁCH THỨC ĐỔI CHỮ KÝ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 

 Chọn tính năng Chữ ký sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Nguyên liệu cần: nguyên liệu cần để đổi chữ ký
- Đặt ng.liệu: ô đặt nguyên liệu để đổi chữ ký

 
 Sau khi đặt nguyên liệu có cấp độ yêu cầu vào ô tương ứng chỉ cần click Đổi là hệ thống sẽ tự động thực hiện


Chữ ký sẽ cho biết trang bị này do ai chế tạo
 

 Lưu ý   


 Chỉ đổi chữ ký có trên trang bị, các thuộc tính khác được giữ nguyên
 Tùy trang bị mà nguyên liệu yêu cầu để đổi chữ ký sẽ khác nhau