Cây Ước Nguyện

Tại vùng đất phủ tuyết Anh Vũ Cảnh có 1 Cây Ước Nguyện thần kỳ, tương truyền chỉ cần đến đây treo Kết Ước Nguyện lên cây thì sẽ có thể nhận được các bảo vật mình mơ ước. Tuy nhiên, cơ hội nhận được vật phẩm, trang bị và pet sẽ phụ thuộc vào cách của mỗi người ước nguyện.

Mỗi ngày mỗi người có thể sử dụng Kết Ước Nguyện để có 5 lần ước nguyện miễn phí. Kết Ước Nguyện có thể nhận được khi đánh quái

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: 10+ trở lên

 Thời gian: 0:00 - 23:59 mỗi ngày
 Địa điểm: Cây Ước Nguyện tại Anh Vũ Cảnh

 CÁCH ƯỚC NGUYỆN


 Đến Anh Vũ Cảnh và click vào Cây Ước Nguyện


 Chọn loại ước nguyện để tiến hành ước nguyện. Có 4 loại ước nguyện với chi phí khác nhau

  • Thành tâm ước nguyện

 
  • Thắp nến ước nguyện

 
  • Gấp hạc giấy ước nguyện

 
  • Ước nguyện trước sao băng

 LƯU Ý SAU KHI ƯỚC NGUYỆN

Sau khi ước nguyện vật phẩm nhận được sẽ nằm trong Kho ước nguyện. Cư dân có thể chọn các vật phẩm để lấy ra để sử dụng