Ảo Cảnh Tầm Bảo

Nơi biên cảnh phía tây đại lục Vô Ưu có một truyền thuyết xa xưa, có một vùng đất thần tiên thường xuất hiện trong sa mạc. Mọi người khi tiến vào trong đó sẽ tựa như trải qua một giấc mộng vì sau khi đi ra sẽ không nhớ rõ bất kỳ điều gì. Chính vì vậy, không ai có thể miêu tả rõ mọi thứ về vùng đất này nên dân bản xứ đặt tên cho nó là "Ảo Cảnh"

Cách đây không lâu, một thương đội trong lúc vận chuyển hàng hóa về Đông Huyền Thành đã vô tình đi vào Ảo Cảnh và họ cũng tìm ra con đường chính xác để vào lại nơi này. Không ngờ, chuyện này đã bị Mehdi và Chu Ma Vương biết được nên khi tin tức này đến được tay Tộc trưởng Bối Tư thì toàn bộ Ảo Cảnh đã tràn ngập ác ma xâm chiếm. Từ đây, một cuộc Ảo Cảnh Tầm Bảo chiến, chính thức mở màn....!


 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Thời gian: cách tuần diễn ra. Chủ nhật từ 15:00 - 17:00 (Tuần đầu: 28.06.2015)
 Cấp độ: 50 trở lên
 Đăng ký tham gia: click vào icon Ảo Cảnh Tầm Bảo để đăng ký


 Địa điểm tham gia thám hiểm: Kênh 6 - Đông Huyền Thành gặp NPC Sứ Giả Ảo Cảnh

 
 PHẦN THƯỞNG THÁM HIỂM & MỞ BẢO RƯƠNG

 Mảnh Vỡ Anh Hồn (Điểm Anh Linh)
 Thiên Phú Thạch
 Bảo Thạch Cao Cấp
 Pet Hắc Nhân Mã
 Kinh nghiệm, Ngân phiếu
 Vô số bảo vật thần bí khác

 THỜI GIAN THÁM HIỂM


 Báo Danh Tham Gia: 15:00 - 15:30

- Báo danh tham gia và vào Phòng chờ để chuẩn bị tầm bảo 
- Sau khi vào Phòng chờ các cư dân có thể lập nhóm để chuẩn bị thám hiểm

 
 Thám Hiểm Ảo Cảnh Tầm Bảo: 15:30 - 17:00

- 15:30 từ phòng chờ cư dân đối thoại với Sứ Giả Dịch Chuyển Ảo Cảnh để bắt đầu thám hiểm QUY TẮC THÁM HIỂM

 Ảo Cảnh Tầm Bảo có 20 tầng

 
 • Tầng đỉnh (20) chỉ có 1 NPC Sứ Giả Dịch Chuyển có tác dụng dịch chuyển xuống và ra ngoài
 • Các tầng từ 1-19 đều có 2 NPC Sứ Giả Dịch Chuyển, 1 lên và 1 xuống
 • Cư dân hoàn thành sẽ nhận được một số thành tựu liên quan đến Ảo Cảnh (Sự kiện)
 Trong Ảo Cảnh có nhiều quái vật, cư dân cần vượt qua chúng để tiến lên các tầng trên


 
 • Khi tiêu diệt quái vật sẽ có cơ hội nhận vật phẩm đặc biệt
 • Các vật phẩm nhận bao gồm: các loại chìa khóa, các loại phù hỗ trợ đặc biệt
 • Các loại chìa khóa, vật phẩm hỗ trợ có thời hạn sử dụng là 1 giờ 30 phút
  Tên vật phẩm Công dụng
 Chìa Khóa Đồng Ảo Cảnh  Mở Bảo Rương Đồng trong Ảo Cảnh
 Chìa Khóa Bạc Ảo Cảnh  Mở Bảo Rương Bạc, Đồng trong Ảo Cảnh
 Chìa Khóa Vàng Ảo Cảnh      Mở tất cả các loại Bảo Rương trong Ảo Cảnh           
 Kinh Nghiệm Phù  Tăng EXP khi đánh quái tại Ảo Cảnh
 Đạn Khiêu Phù  Dịch chuyển đến tầng bất kỳ từ 1 - 12
 Cường Tráng Phù  Tăng giới hạn HP cho nhóm hoặc bản thân
 Man Lực Phù  Tăng lực tấn công của nhóm
 Dẫn Ma Phù  Triệu hồi quái vật tấn công 1 đội trên cùng tầng

 Khi sự kiện bắt đầu được 5 phút, ở các tầng sẽ xuất hiện 4 loại Bảo Rương Đồng, Bạc, Vàng, Thần Bí
 Khi mở bảo rương sẽ nhận được các vật phẩm quý giá. Số tầng càng cao thì vật phẩm nhận càng giá trị Nếu lập nhóm thì vật phẩm các thành viên nhận khi mở Bảo Rương là giống nhau
 Khi lập nhóm các vật phẩm hỗ trợ và chìa khóa chỉ có nhóm trưởng mới có quyền sử dụng

 Trong Ảo Cảnh nếu chuyển kênh sẽ bị chuyển ra ngoài
 Hệ thống sẽ căn cứ thời gian cư dân lên tầng 20 để:

 • Tiến hành xếp hạng vượt Ảo Cảnh Tầm Bảo

 
 • Cư dân đạt đến tầng 20 trong thời gian sự kiện có thể đến gặp Sứ Giả Ảo Cảnh để nhận thưởng

 Quà tặng dựa trên Bảng Xếp Hạng của Ảo Cảnh Tầm Bảo

 Hạng  Tên Túi Quà nhận được  Phần thưởng nhận khi mở Túi Quà   Số lượng 
1  Túi Quà Vô Địch Ảo Cảnh  Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Thiên" 1
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Vô Địch 1
 Mảnh Vỡ Anh Hồn 3
2  Túi Quà Á Quân Ảo Cảnh  Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Không" 1
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Á Quân 1
 Mảnh Vỡ Anh Hồn 2
3  Túi Quà Hạng 3 Ảo Cảnh  Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Vân" 1
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Hạng 3 1
 Mảnh Vỡ Anh Hồn 1
4 - 10  Túi Quà Chiến Thắng Ảo Cảnh  Túi Thiên Phú Thạch Đặc Biệt 1
 Mảnh Vỡ Anh Hồn 1

 Thông tin chi tiết về quà tặng

   Tên vật phẩm   Mô tả 
 Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Thiên"  Chứng nhận vô địch Ảo Cảnh Tầm Bảo
 Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Không"  Chứng nhận hạng nhì Ảo Cảnh Tầm Bảo
 Huy Chương "Nhất Bộ Đăng Vân"  Chứng nhận hạng 3 Ảo Cảnh Tầm Bảo
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Vô Địch  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Tím Cấp 2
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Á Quân  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Tím Cấp 1
 Túi Quà Thiên Phú Thạch Hạng 3  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Lam Cấp 2
 Túi Thiên Phú Thạch Đặc Biệt  Ngẫu nhiên nhận 1 Thiên Phú Thạch Lam Cấp 1
 Mảnh Vỡ Anh Hồn  Sử dụng nhận 1 lượng lớn Điểm Anh Linh

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Không hỗ trợ xử lý các trường hợp liên quan đến Ảo Cảnh Tầm Bảo như sau:

 • Mất Chìa Khóa, vật phẩm hỗ trợ do Túi đồ nhân vật đầy (Không tính Túi Pet, N.vụ)
 • Khi mở Bảo Rương nhận vật phẩm có thời hạn nhưng mất do Túi đồ nhân vật đầy (Không tính Túi Pet, N.vụ)
 • Khi mở Bảo Rương nhưng mất kết nối dẫn đến không nhận được quà
 Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật tại Cách Chơi -> Xếp Hạng sau khi sự kiện kết thúc
 Sau khi sự kiện kết thúc cư dân mới nhận được quà tặng Xếp Hạng