DÊ CON MAY MẮN

Dê Con May Mắn

Dê là linh vật thứ 8 nằm trong bộ 12 con giáp, là biểu tượng của tinh thần không chịu khuất phục với nội lực mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực để vượt qua khó khăn, chinh phục những chân trời. 
 
 
Trước thềm năm mới Ất Mùi 2015, với mong muốn tất cả cư dân Vô Ưu mọi sự đều thành công và may mắn. Vua Pháp Thuật sẽ tổ chức sự kiện Dê Con May Mắn để hỗ trợ các cư dân có thể mang các chú Dê may mắn hiện có để đổi các thần thú mình yêu thích
 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu đăng ký: 10/02/2015
 Thời gian kết thúc 
đăng ký: hết ngày 18/02/2015
 Địa điểm: tất cả server của Vua Pháp Thuật

 NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian sự kiện các cư dân sở hữu Pet Dê Con II có thể tham gia sự kiện Dê Con May Mắn để đổi được pet thần thú như mong muốn. Tuy nhiên, Pet Dê Con II đổi phải đạt đủ tất cả các điều kiện như sau:

 Nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên
 Số lượng đổi tối đa: 10 Pet Dê Con II
 Pet đổi:
 
 • Pet Dê Con II phẩm chất Tím
 • Phải do chính nhân vật dung hợp thành công
 Pet nhận:
 
 • Là Pet thần thú phẩm chất xanh dương 1.5 do cư dân chọn
 • Pet thần thú chọn là pet có bán tại Shop Vua Pháp Thuật
 CÁCH THỨC THAM GIA
 
 Cư dân đăng ký bằng cách
 
 
 Cư dân tham gia phải sử dụng chính tài khoản có nhân vật tham gia để đăng ký tại diễn đàn
 Mỗi tài khoản chỉ tham gia đăng ký đổi 1 lần duy nhất cho tất cả số lượng pet khi tham gia sự kiện
 Các cư dân đăng ký tại Topic của sự kiện với các nội dung như sau:
 • Loại tài khoản:
 • Tên server:
 • Tên tài khoản:
 • Tên nhân vật:
 • Số lượng Dê Con II đổi:
 • Tên pet thần thú muốn nhận:
 • Số lượng pet thần thú muốn nhận:
 Nếu đổi 2 loại thần thú khác nhau cần ghi rõ thông tin tên pet  và số lượng nhận
 Đổi nhiều Pet Dê Con II cần ghi rõ thời gian dung hợp thành công pet tím

 Các pet Dê Con II Tím tham gia trong sự kiện sẽ được thu hồi
 Pet đổi phải đặt tên theo cấu trúc DCMM_Số thứ tự . Trong đó:


 • DCMM là tên sự kiện và bắt buộc phải đặt tên pet tham gia sự kiện
 • Số thứ tự: là số thứ tự pet đổi (Từ 1 -> 10)
 • Ví dụ đổi 2 Dê Con II thì đặt tên là DCMM_1, DCMM_2
 QUÀ TẶNG SỰ KIỆN
 

ĐỔI DÊ CON II TÍM NHẬN THẦN THÚ PHẨM CHẤT XANH DƯƠNG
 
 CÁC LƯU Ý VỀ QUÀ TẶNG

 Quà tặng sự kiện đều không thể giao dịch được (KHÓA)
 Thông tin danh sách nhận quà, cách thức và thời gian nhận sẽ được thông báo tại trang chủ