Xe Hàng May Mắn

Nhân dịp vùng đất dành cho các huyền thoại mới - Chí Tôn chính thức mở cửa, tộc trưởng Bối Tư đã có một quyết định đó là ngoài tặng thưởng các bảo vật cho các cư dân chuyển tiền, sử dụng tiền,... khi sử dụng chức năng Xe Hàng các cư dân sẽ được tặng 1 bảo vật nữa đó là những chiếc chìa khóa có pháp thuật diệu kỳ của tinh tú và ánh sao - Chìa Khóa Tinh Quang