Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, nhân dịp Server Huyền Vũ được ra mắt Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.
 

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: 15.06.2016
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 22.06.2016
 Địa điểm diễn ra: server Huyền Vũ


 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết
 
 CÁC MỐC SỬ DỤNG TRONG SỰ KIỆN

 
Sử dụng từ 5.000 đến 8.749

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 1
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 10
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 1
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 3

 Sử dụng từ 8.750 đến 12.499
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 2
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 15
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 2
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  6

 Sử dụng từ 12.500 đến 16.249

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 3
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 20
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 3
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  9

 Sử dụng từ 16.250 đến 19.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 4
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 25
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 3
 Kết Tinh Thần Tu  Sử dụng sẽ nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí  12
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Mở nhận ngẫu nhiên 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1

 Sử dụng từ 20.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Chìa Khóa Tinh Quang  Quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch 5
 Tinh Túy Linh Giáp  Dùng để tăng phẩm chất trang bị pet lên tím 30
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Sử dụng để thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 5