Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi sử dụng tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: 0:01 ngày 14.09.2015
 Thời gian kết thúc 23:50 ngày 20.09.2015
 Địa điểm diễn ra: tất cả các server của Vua Pháp Thuật

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết

 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Sử dụng từ 5.000 đến 9.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 2
 Phẩm Chất Hồi Đơn  Tái thiết lập hệ số phẩm chất pet trong phạm vi màu 1
 Sách Huấn Luyện Pet Trung Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet trung cấp 4

 Sử dụng từ 10.000 đến 19.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 5
 Phẩm Chất Hồi Đơn  Tái thiết lập hệ số phẩm chất pet trong phạm vi màu 2
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 2
 Sử dụng từ 20.000 đến 34.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 10
 Phẩm Chất Hồi Đơn  Tái thiết lập hệ số phẩm chất pet trong phạm vi màu 3
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 4
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo vật giúp tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 4

 Sử dụng từ 35.000 đến 64.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 15
 Phẩm Chất Hồi Đơn  Tái thiết lập hệ số phẩm chất pet trong phạm vi màu 4
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 6
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo vật giúp tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 8
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp  Chọn nhận 1 trong 5 sách kỹ năng trung cấp pet đặc biệt 1

 Sử dụng từ 65.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
 Kết Tinh Thần Tu  Nhận 400.000 điểm thần tu dùng cho thần khí 20
 Phẩm Chất Hồi Đơn  Tái thiết lập hệ số phẩm chất pet trong phạm vi màu 5
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng thăng cấp kỹ năng của các pet cao cấp 8
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo vật giúp tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 12
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển  Chọn nhận 1 trong 5 sách kỹ năng cao cấp pet đặc biệt 1

 CÁC LƯU Ý VỀ QUÀ TẶNG

 Khi nhận quà cần lưu ý như sau:


  • Số ô trong Túi đồ nhân vật (Không tính túi N.Vụ và Pet) phải nhiều hơn 2 ô so với số quà nhận
  • Các vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào Túi tạm thời mà sẽ mất đi
 Các sách kỹ năng Pet được chọn khi mở Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp

  Tên vật phẩm Mô tả
 Thuấn Ảnh Trung Cấp  Tăng tốc độ, giảm né tránh
 Man Lực Trung Cấp  Tăng tấn công vật lý, giảm phòng ngự vật lý
 Ma Tâm Trung Cấp  Tăng tấn công ma pháp, giảm phòng ngự ma pháp