Tích Lũy Sử Dụng

Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Bắt đầu: 0:00 ngày 26/10/2014
 Kết thúc 23:59 ngày 29/10/2014

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 

 Lưu ý  


 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết.
 Các Túi Quà, Chìa Khóa đều có thời hạn sử dụng sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đầy
 Các trường hợp mất vật phẩm có thời hạn do túi đồ nhân vật đầy sẽ không được giải quyết
 

 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Từ 8.888 đến 13.388

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn điểm thần tu 5
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật  1
Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại A  Tăng 300.000 EXP cho pet khi sử dụng 20

Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 Từ 13.389 đến 22.389

 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn điểm thần tu 5
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 2
Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại B  Tăng 2.000.000 EXP cho pet khi sử dụng 20
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mệnh Hồn tím hoặc cam 1

Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Từ 22.390 đến 35.890
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn điểm thần tu 10
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 3
Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại C  Tăng 6.400.000 EXP cho pet khi sử dụng 20
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mệnh Hồn tím hoặc cam 2
Túi Quà Cánh Xanh Dương Mở được chọn 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 1

Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Từ 35.891 đến 53.891
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn điểm thần tu 10
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 4
Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại D  Tăng 12.500.000 EXP cho pet khi sử dụng 20
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mệnh Hồn tím hoặc cam 3
Túi Quà Cánh Xanh Dương Mở được chọn 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 2

Túi Quà Chìa Khóa có thể chọn 1 trong các loại chìa khóa để nhận gồm

- Chìa Khóa Thủy Tinh
- Chìa Khóa Linh Vũ
- Chìa Khóa Tẩy Luyện
- Chìa Khóa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tinh Quang

 
 Từ 53.892 trở lên

 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Kết Tinh Thần Tu Cao Cấp Sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn điểm thần tu 15
Túi Quà Chìa Khóa Mở sẽ được chọn nhận 1 trong 5 loại chìa khóa bảo vật 5
Thuốc Tăng Trưởng Pet Siêu Cấp Loại D  Tăng 12.500.000 EXP cho pet khi sử dụng 40
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở ngẫu nhiên nhận 1 Mệnh Hồn tím hoặc cam 4
Túi Quà Cánh Xanh Dương Mở được chọn 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương 3