Tích Lũy Sử Dụng

[16.08.2014]
Ngoài hàng loạt các chính sách hỗ trợ các cư dân có thể tham gia Vua Pháp Thuật được dễ dàng hơn, nhân dịp phiên bản CHUYỂN THẾ TRÙNG SINH được ra mắt vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ công bố một chính sách ưu đãi mới dành cho các cư dân.
 

Với chính sách ưu đãi mới này, ngoài những nhận được các phần thưởng từ các hệ thống ưu đãi khác như trong Vua Pháp Thuật như: Nạp Vcoin nhận thưởng, Nhận điểm thưởng sự kiện khi đổi. Các cư dân khi Sử dụng Tích lũy số lượng Vàng đến mức nhất định còn nhận được các phần quà giá trị.
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Bắt đầu: 9:00 ngày 17/08/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 31/08/2014

 Địa điểm: tất cả server (Trừ Xuất Vân)

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian sự kiện khi cư dân sử dụng Vàng trong Vua Pháp Thuật cho các chức năng như: Mua vật phẩm trên Shop, Nhận ủy thác vàng, Tham gia phụ bản trả vàng hoặc các chức năng hệ thống liên quan đến Vàng. Dựa trên số vàng sử dụng tích lũy được, khi sự kiện kết thúc các cư dân sẽ nhận được quà tặng tương ứng với các mốc quà được thông báo

 

 Lưu ý  


 Tất cả vật phẩm tặng thêm đều được KHÓA
 Các giao dịch Vàng thông qua trao đổi, mua bán, đấu giá của người chơi với nhau sẽ không được tính
 Khi sử dụng vàng xong hệ thống tự động update giá trị mới, nhân vật cần phải load lại game để thấy được cập nhật
 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện, phải tiến hành nhận quà nếu đạt các mốc quy định từ trước.
 Sau thời gian thông báo kết thúc nếu không nhận và bị mất quà sẽ không được giải quyết

 CÁC MỐC SỰ KIỆN

 Từ 15.000 đến 29.999

  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Chìa Khóa Linh Vũ Nhận 1 lượng lớn Linh Vũ từ 25-100 để Thăng cấp cánh 1
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 2

 Từ 30.000 đến 59.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Chìa Khóa Linh Vũ Nhận 1 lượng lớn Linh Vũ từ 25-100 để Thăng cấp cánh 1
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 5
Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi Nhận Exp dùng thăng cấp cho thú cưỡi 20

 Từ 60.000 đến 104.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Chìa Khóa Linh Vũ Nhận 1 lượng lớn Linh Vũ từ 25-100 để Thăng cấp cánh 2
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 10
Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi Nhận Exp dùng thăng cấp cho thú cưỡi 30
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở sẽ nhận được 1 mệnh hồn phẩm chất tím trở lên 1

 Từ 105.000 đến 149.999
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Chìa Khóa Linh Vũ Nhận 1 lượng lớn Linh Vũ từ 25-100 để Thăng cấp cánh 2
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 15
Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi Nhận Exp dùng thăng cấp cho thú cưỡi 40
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở sẽ nhận được 1 mệnh hồn phẩm chất tím trở lên 2
Chìa Khóa Nguyệt Quang Mở sẽ quay nhận được nội đơn, lông vũ đặc biệt, lông vũ cấp 5 1
 
 Từ 150.000 trở lên
 
  Vật phẩm nhận  Mô tả  Số lượng
Chìa Khóa Linh Vũ Nhận 1 lượng lớn Linh Vũ từ 25-100 để Thăng cấp cánh 4
Kết Tinh Thần Tu Sử dụng sẽ nhận được 400.000 điểm thần tu cho thần khí 20
Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi Nhận Exp dùng thăng cấp cho thú cưỡi 50
Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp Mở sẽ nhận được 1 mệnh hồn phẩm chất tím trở lên 3
Chìa Khóa Nguyệt Quang Mở sẽ quay nhận được nội đơn, lông vũ đặc biệt, lông vũ cấp 5 2
 

HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

 HƯỚNG DẪN NHẬN QUÀ

Sau khi kết thúc sự kiện dựa trên tổng số Vàng các bạn sử dụng có thể vào bảng Sự kiện Tích lũy để nhận quà tặng.
 
  • Vào Cách chơi -> Lợi ích -> Sự kiện Tích lũy -> Nhận


Hình ảnh minh họa

 QUY ĐỊNH KHI NHẬN QUÀ

 Kể từ thời điểm sự kiện kết thúc, cư dân có 72 tiếng để nhận quà. Vật phẩm nhận được là KHÓA
 Sau thời gian 72 tiếng nếu không nhận và có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc nhận quà, Team sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.
 Quà tặng nhận được chỉ được tính mở mức tích lũy cao nhất.
 Các trường hợp giao dịch giữa người chơi với người chơi qua mua bán/đấu giá, trao đổi/tặng đều không được tính trong sự kiện Tích lũy.
 Nếu không thấy bảng quà tặng từ sự kiện Tích Lũy hãy xóa cache, cookie của trình duyệt webite
 Nếu có thắc mắc về sự kiện hãy liên hệ: Yahoo: sp_alone4u@yahoo.com   Phone (Call): 01223798486