Thương Nhân Thần Bí

Góp phần cho đại lục Vô Ưu thêm sôi động, sắp tới một sự kiện khá quen thuộc với các cư dân sẽ được diễn ra. Với sự kiện này mọi người sẽ có cơ hội săn lùng được các bảo vật quý hiếm, những sách kỹ năng pet cực mạnh để gia tăng sức mạnh của chiến hữu thân nhất của mình


Nói đến đây, mọi người đã biết đây là sự kiện gì rồi phải không nào. Sự kiện này đó là hoạt động

THƯƠNG NHÂN THẦN BÍ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐI