Thông báo về thời gian công bố danh sách Đại Hội và kết quả sự kiện

[17.03.2014]
Chào các cư dân!

Dựa trên danh sách các đội đăng ký thi đấu được công bố tại mục Danh Sách Thi Đấu tại chuyên trang dành riêng cho sự kiện thi đấu đặc biệt Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 14. Vua Pháp Thuật sẽ tiến hành điều chỉnh các quy định, cấu trúc thi đấu mới dành cho giải đấu lần này, đặc biệt để các trận tranh tài của Đại Hội được diễn ra thành công và công bằng, BTC Đại Hội sẽ dời thời gian công bố lịch thi đấu của Hạng Bạc trong thông báo trước đó và thay bằng các mốc thời gian như sau:

 
STT Giai đoạn Nội dung
1 18/03/2014  Công bố cây cấu trúc thi đấu của các Hạng có 4,5,6,7 đội tham gia
 Thông báo mời các cư dân tham gia bốc thăm chia bảng đấu
2 20/03/2014  Bốc thăm chia cặp đấu cho giải đấu Đại Hội Vua Pháp Thuật Lần Thứ 14
Thời gian bốc thăm: 14h - 16h
3 21/03/2014  Công bố lịch thi đấu của các hạng và đội thi đấu
4 24/03/2014  Diễn ra giải Hạng Bạc tại server Ngọc Lâm
 Thời gian bắt đầu thi đấu từ 18:00
5 25/03/2014  Diễn ra giải Hạng Bạc tại server Long Vân
 Thời gian bắt đầu thi đấu từ 18:00
6 26/03/2014  Diễn ra giải Hạng Bạc tại server Phi Long
 Thời gian bắt đầu thi đấu từ 18:00
7 27/03/2014  Diễn ra giải Hạng Bạc tại server Phi Mã
 Thời gian bắt đầu thi đấu từ 18:00

Đối với kết quả sự kiện Bí Mật Thương Nhân để mở Thương Nhân Đạo Cụ vào sáng mai (18/03/2014) Vua Pháp Thuật sẽ công bố kết quả tại trang chủ để các server đã hoàn thành thử thách có thể chuẩn bị để tham gia sự kiện