Thông báo về sự kiện Tích Lũy Sử Dụng tại Thiên Vương

[07.12.2018]
Thân chào các cư dân!

Sau quá trình kết hợp 2 server Ngọc Lâm và Thiên Vương. Tại server kết hợp (Vương Lâm) có một số nhân vật tại server Thiên Vương gặp phải vấn đề về sự kiện Tích Lũy Sử Dụng trong giai đoạn từ 0:00 ngày 19.11.2018 đến thời điểm gộp (8:00 30.11.2018), dẫn đến khi kết thúc sự kiện đã không nhận được quà tặng do tích lũy được

Do đó, Vua Pháp Thuật Team đề nghị các cư dân gặp vấn đề như trên, vui lòng vào trang hỗ trợ http://hotro.goplay.vn/, đăng nhập bằng tài khoản tham gia sự kiện để gửi yêu cầu theo hướng dẫn sau:

- Chọn dịch vụ: Game Vua Pháp Thuật
- Chọn loại yêu cầu: Sự kiện game – các vấn đề liên quan
- Tiêu đề yêu cầu: Lỗi sự kiện Tích Lũy Sử dụng – [điền tên tài khoản có nhân vật lỗi]
- Nội dung gửi yêu cầu:

 
  • Loại tài khoản (Go ID hoặc VTC ID):
  • Tên tài khoản :
  • Tên nhân :
  • Hình ảnh tại bảng sự kiện Tích Lũy Sử Dụng hiện có trong game
Lưu ý:

- Lưu hình ảnh với đuôi JPG và giảm chất lượng ảnh chụp để có thể gửi được hình
- Thời gian tiếp nhận tính từ lúc đăng thông báo này tới hết ngày 8.12.2018.

Vua Pháp Thuật Team sẽ không giải quyết đối với những trường hợp gửi yêu cầu sau thời gian này hoặc gửi thông tin không chính xác.

 
Vua Pháp Thuật Team