Thông báo về sự kiện Càng Mua Càng Rẻ

[12.11.2015]
Thân chào các cư dân!

Sau khi sự kiện Càng Mua Càng Rẻ phiên bản thử nghiệm được ra mắt đã nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân Vô Ưu
 

Vào hôm nay Vua Pháp Thuật Team sẽ chính thức đóng sự kiện này và sẽ tiến hành quy đổi Kim Cương hiện có của các cư dân sang Vàng trong Vua Pháp Thuật với các thông tin như sau:

  Thời Gian & Cách Thức Tiến Hành Quy Đổi

 Các cư dân còn Kim Cương tại tài khoản tham gia Càng Mua Càng Rẻ sẽ được quy đổi thành Vàng
 Tỉ lệ quy đổi là 1 Kim Cương = 1 Vàng
 Thời gian Vua Pháp Thuật tiến hành quy đổi: vào đợt bảo trì định kỳ 19.11.2015
 Hình thức quy đổi: Vàng sẽ được quy đổi trực tiếp vào túi nhân vật

  Thông Tin Về Quy Đổi Kim Cương

Các cư dân có tên trong danh sách sau đây vui lòng cung cấp thông tin để Vua Pháp Thuật Team có thể quy đổi số Kim Cương hiện có trong tài khoản tham gia Càng Mua Càng Rẻ của bạn thành vàng trong game Vua Pháp Thuật

 Các tài khoản hiện có Kim Cương

Tên tài khoản Kim Cương hiện có
kieumy010... 166
vuanhan10... 4
tookie... 500
duynhat2408199... 100

 Thông tin gửi tại hỗ trợ

- Đăng nhập tài khoản có tên trong danh sách đã công bố tại trang http://hotro.goplay.vn
- Tiêu đề hỗ trợ: Quy đổi Kim Cương từ sự kiện Càng Mua Càng Rẻ
- Thông tin cung cấp bao gồm:


  • Tên server:
  • Loại tài khoản nhận (VTCID/GOID):
  • Tên tài khoản nhận vàng:
  • Tên nhân vật nhận vàng:
- Thời gian tiếp nhận thông tin từ khi có thông báo đến 23:00 ngày 17.11.2015
- Sau 23:00 ngày 17.11.2015 Vua Pháp Thuật Team sẽ không tiếp nhận thông tin cung cấp