Thông báo về cập nhật hệ thống bảo mật mới

[07.12.2015]
Thân chào các cư dân!

Vào 18:00 hôm nay (07.12.2015) Vua Pháp Thuật Team đã tiến hành cập nhật hệ thống bảo mật mới dành cho các tài khoản tham gia game.

Để tài khoản được bảo vệ tốt hơn các cư dân vui lòng thực hiện như sau:

1. Thoát khỏi game Vua Pháp Thuật
2. Chọn đăng nhập lại từ trang chủ của Vua Pháp Thuật


Các trường hợp không thực hiện cập nhật hệ thống bảo mật mới này cũng như chơi game bằng Flash Vua Pháp Thuật Team sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh về sau.

Vua Pháp Thuật Team