Sứ Giả Lễ Hội

[18.08.2015]
Ngoài hàng loạt các hoạt động hấp dẫn được Sứ Giả Lễ Hội mang đến thế giới Vô Ưu, trong dịp này vị sứ giả cũng mang đến những lễ vật đặc biệt dành cho tất cả cư dân Vua Pháp Thuật.
 
 
Các hoạt động nhận thưởng bao gồm:

NHẬN KEM NGỌT NGÀO RÚT THƯỞNG SỰ KIỆN LỄ HỘI SHOP ĐIỂM THƯỞNG

 NHẬN KEM NGỌT NGÀO

 Thời gian diễn ra sự kiện: từ 20.08 đến 02.09.2015
 Điều kiện tham gia: Cấp độ nhân vật 30+
 Các thức nhận như sau:


  • Đối thoại với Sứ Giả Lễ Hội và chọn Nhận Kem Ngọt Ngào

 
  • Kem Ngọt Ngào khi sử dụng sẽ gia tăng năng lực nhân vật. Mỗi ngày chỉ nhận 1 lần duy nhất

 RÚT THƯỞNG SỰ KIỆN LỄ HỘI

 Thời gian diễn ra sự kiện: từ 20.08 đến 02.09.2015
 Điều kiện tham gia: Cấp độ nhân vật 30+, 50 Điểm thưởng sự kiện
 Các thức tham gia như sau:


  • Đối thoại với Sứ Giả Lễ Hội và chọn Rút thưởng sự kiện Lễ Hội

 
  • Cư dân sẽ tiến hành rút thưởng may mắn

 Các lưu ý cần biết khi rút thưởng:

  • Cần kiểm tra tình trạng mạng khi tiến hành rút thưởng
  • Túi đồ nhân vật đầy thì sẽ không nhận được vật phẩm
  • Mỗi lần rút thưởng sẽ bị trừ 50 điểm sự kiện
 
 Thời gian diễn ra sự kiện: từ 20.08 đến 02.09.2015
 Điều kiện tham gia: có điểm thưởng sự kiện
 Các thức đổi như sau:


  • Đối thoại với Sứ Giả Lễ Hội để đổi thưởng

 
  • Chọn vật phẩm phù hợp với điểm sự kiện để đổi

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT
 
 Vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu Túi đồ nhân vật bị đầy (Không tính Túi N.vụ, Pet)
 Điểm thưởng sự kiện sẽ trở về 0, Sứ Giả Lễ Hội sẽ biến mất vào 23:00 ngày 02.09.2015