Sao Lấp Lánh

Những tinh tú trên bầu trời đại diện cho những sinh mệnh, tinh tú nào càng lấp lánh thì sinh mệnh đó càng may mắn, càng hạnh phúc. Tương truyền rằng, khi 12 cung hoàng đạo xoay chuyển hết một chu kỳ sẽ là thời điểm các vì sao đồng loạt lóe sáng, nếu lợi dụng lúc này hấp thu sức mạnh của càn khôn, thiên địa, sức mạnh bản thân sẽ tăng vượt bậc, con người sẽ may mắn trong thời gian rất dài.

Theo đài thiên văn Vô Ưu, vào sáng ngày mai 12 cung hoàng đạo sẽ tiến vào chu kỳ cuối cùng. Đây là thời điểm vận may vô tận sẽ đến với mọi người vì vậy mọi cư dân Vua Pháp Thuật hãy luôn sẵn sàng để đón nhận những may mắn bất ngờ ập đến với mình khi có

 
VÔ SỐ BẢO VẬT QUÝ ĐƯỢC SALE CỰC MẠNH
TRONG THỜI GIAN CỰC GIỚI HẠN
 
 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian bắt đầu: từ 10:00 ngày 07.07.2015
 Thời gian kết thúc: vào 23:00 ngày 12.07.2015
 Địa điểm: tất cả server Vua Pháp Thuật

 CÁC NHÓM BẢO VẬT

 Nhóm vật phẩm 1
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Thỏ Baby  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Thỏ Baby 1.5 2.976 4.464+ 2.978
 Túi Quà Thỏ Baby  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Thỏ Baby 1.5 1.488
 Mảnh Ghép Minions  Sưu tập 5 mảnh ghép sẽ nhận được 1 Tinh Linh Minion ---
Mở Túi Quà Thỏ Baby có cơ hội nhận được Cà Rốt Thần Kỳ
 
 Nhóm vật phẩm 2
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Công Chúa Ác Ma  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Công Chúa Ác Ma 1.5 2.576 3.864+ 2.578
 Túi Quà Công Chúa Ác Ma  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Công Chúa Ác Ma 1.5 1.288
 Mảnh Ghép Minions  Sưu tập 5 mảnh ghép sẽ nhận được 1 Tinh Linh Minion ---
 
 Nhóm vật phẩm 3
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Hắc Nhân Mã  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Hắc Nhân Mã 1.5 2.976 4.464+ 3.578
 Túi Quà Hắc Nhân Mã  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Hắc Nhân Mã 1.5 1.488
 Mảnh Ghép Minions  Sưu tập 5 mảnh ghép sẽ nhận được 1 Tinh Linh Minion ---
Mở Túi Quà Hắc Nhân Mã sẽ có cơ hội nhận Đôi Cánh Thần Kỳ

 Nhóm vật phẩm 4
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Công Chúa Momo  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Momo 1.5 3.576 5.364+ 3.578
 Túi Quà Công Chúa Momo  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Momo 1.5 1.788
 Mảnh Ghép Minions  Sưu tập 5 mảnh ghép sẽ nhận được 1 Tinh Linh Minion ---

 Nhóm vật phẩm 5
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Nhím Xanh  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Nhím Xanh 1.5 3.576 5.364+ 3.578
 Túi Quà Nhím Xanh  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Nhím Xanh 1.5 1.788
 Mảnh Ghép Minions  Sưu tập 5 mảnh ghép sẽ nhận được 1 Tinh Linh Minion ---
Mở Túi Quà Nhím Xanh sẽ có cơ hội nhận Quả Hạch Thần Kỳ
 
 Nhóm vật phẩm 6
 
  Tên vật phẩm Mô tả Giá gốc Tổng giá gốc Giá bán mới
 2 Túi Quà Kỳ Kỳ  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Kỳ Kỳ 1.5 2.976 4.464+ 2.978
 Túi Quà Kỳ Kỳ  Mở sẽ nhận được 1 Pet thần thú Kỳ Kỳ 1.5