Pháp Sư Trổ Tài

[11.09.2018]
Luân hồi bị phá vỡ, toàn bộ đại lục rơi vào chiến loạn. Theo Thiên Không Thành được kích hoạt hàng loạt sức mạnh mới đã được khám phá trong đó đặc biệt và kỳ lạ nhất đó là Kỳ Linh Thạch. Một loại bảo thạch chứa sức mạnh của ánh sáng chân lý có thể ưu hóa mọi tiềm năng của trang bị.
 

Để khuyến khích các cư dân nâng cao sức mạnh của mình, Tộc Trưởng Bối Tư đã tổ chức một sự kiện đặc biệt mang tên "Pháp Sư Trổ Tài" để tìm ra những dũng sĩ có thể kích hoạt được sức mạnh vô thượng mà mình đang sử dụng
 
 THỜI GIAN SỰ KIỆN

 Thời gian bắt đầu: từ 0:00 ngày 11.09.2018
 Thời gian kết thúc: 8:00 ngày 20.09.2018
 Địa điểm diễn ra: tất cả server Vua Pháp Thuật

 NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


Trong thời gian từ 11.09 đến 8:00 ngày 20.09.2018 10 cư dân hoàn thành đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu, gửi đăng ký sớm nhất và tuân thủ quy định sự kiện sẽ nhận được các quà tặng quý giá

  Trùng chú 1 trang bị bất kỳ của bản thân đạt 1 dòng MAX bất kỳ
  Gửi đăng ký tham gia sớm nhất tại mục đăng ký sự kiện
 Thời gian đăng ký tham gia sự kiện phải sau thời gian đạt max dòng
 Tuân thủ đầy đủ tất cả quy định sự kiện yêu cầu
 Cư dân đăng ký tham gia sự kiện bằng cách:

 
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà mẫu đăng ký đã cung cấp
 Các thông tin sai sẽ bị loại
 Mỗi cư dân chỉ nhận 1 giải thưởng duy nhất
 Mỗi cư dân chỉ đăng ký 1 lần duy nhất, nếu có 2 đăng ký sẽ bị loại

 Trang bị tham gia phải được mặc trên người nhân vật cho đến khi có kết quả sự kiện

 QÙA TẶNG SỰ KIỆN


  Tên vật phẩm Số lượng
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Túi Quà Thú Thạch Tím 2
 Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Cao Cấp       30

** Túi Quà Chìa Khóa: chọn 1 trong 7 loại chìa khóa (bao gồm Chìa Khóa Vô Hạn) để nhận
** Túi Quà Thú Thạch Tím: ngẫu nhiên nhận 1 Thú Thạch phẩm chất tím
** Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Cao Cấp : sử dụng để tiến hóa thú cưỡi từ cấp 7 lên 12

 
 Tất cả quà tặng từ sự kiện đều là vật phẩm khóa
 
Cách thức và thời gian nhận quà sẽ được thông báo cùng kết quả sự kiện