Lễ Vật Của Sứ Giả

[18.12.2014]

Khi có Điểm sự kiện giáng sinh thu thập được từ hoạt động hộ tống đoàn xe trượt tuyết Giáng Sinh cư dân có thể đến để đổi các bảo vật quý có trong danh sách được công bố. 

 THỜI GIAN & CẤP ĐỘ THAM GIA

 Thời gian bắt đầu: 12:00 ngày 22/12/2014
 Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 26/12/2014
 Cấp độ tham gia: 50 trở lên

 CÁCH THỨC ĐỔI ĐIỂM NHẬN QUÀ

 Đến Đông Huyền Thành gặp Sứ Giả Giáng Sinh tại tọa độ (304,120)

 Đối thoại với Sứ Giả Giáng Sinh chọn Ta muốn đổi điểm thưởng sự kiện

 Chọn vật phẩm muốn đổi phù hợp với số lượng Điểm thưởng đang có để đổi

 CÁC CHÚ Ý KHI THAM GIA SỰ KIỆN

 Sứ Giả Giáng Sinh sẽ biến mất vào lúc 23:59 ngày 26/12/2014
 Điểm thưởng sự kiện giáng sinh sẽ trở về 0 vào lúc 23:59 ngày 26/12/2014
 Các vật phẩm có thời hạn sẽ mất và không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ nhân vật bị đầy