Kế Hoạch Tài Chính

Để các cư dân có thể có được nhiều chi phí hơn nhằm trang trải cho cuộc sống hàng ngày và tránh hoang phí tiêu hao vô ích, vào hôm nay Vua Pháp Thuật sẽ triển khai một kế hoạch tài chính hoàn mỹ phù hợp cho tất cả mọi người.
 
Kế Hoạch Tài Chính là chương trình đặc biệt được triển khai trong đợt Halloween 2014. Tham gia Kế Hoạch Tài Chính của Vua Pháp Thuật, cư dân Vô Ưu ngoài thoải mái tham gia các lễ hội, sự kiện của Đại Lục Vô Ưu mà còn nhận thêm thật nhiều lợi tức và quà tặng thật hấp dẫn. Hãy tham gia ngay để
 
NHẬN 150% CHI PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ MUA KẾ HOẠCH
 

 THỜI GIAN DIỄN RA

Sự kiện được chia làm 2 giai đoạn chính

Mua Kế Hoạch

 Bắt đầu: sau bảo trì định kỳ ngày 16/10/2014
 Kết thúc: 23:59 ngày 27/10/2014

Sau ngày 27/10/2014 sẽ không thể mở các Kế hoạch để nhận quà

Nhận Quà Tặng

 Thời gian nhận quà tặng lần 1: 02/11/2014
 Thời gian nhận quà tặng lần 2: 09/11/2014
 Thời gian nhận quà tặng lần 3: 16/11/2014


Lưu ý: Cần xóa cache và cookie của trình duyệt trước khi đăng nhập Vua Pháp Thuật để hệ thống cập nhật sự kiện

 KẾ HOẠCH BẠC

Khi sử dụng 20 Vcoin/GO để tham gia vào Kế Hoạch Bạc của đại lục Vô Ưu, cư dân sẽ nhận dần lượng tài chính là 150%
 

Hình ảnh minh họa

Ngay khi vừa đăng ký tham gia, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim Lễ (nhỏ) Mở sẽ nhận được 100 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
Điểm Thưởng Lễ (nhỏ) Mở sẽ nhận 10 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1

Đặc biệt, cứ cách một khoảng thời gian như bảng thông báo, các cư dân sẽ nhận được
 
 Quà tặng nhận lần 1
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ (Nhỏ) Mở sẽ nhận được 100 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1

 Quà tặng nhận lần 2
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ Mở sẽ nhận được 50 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1

 Quà tặng nhận lần 3
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ  Mở sẽ nhận được 50 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1

 KẾ HOẠCH VÀNG
 
Chi phí đầu tư cho Kế Hoạch Vàng là 200 Vcoin/GO

 
Hình ảnh minh họa

Ngay khi vừa đăng ký tham gia, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim Lễ (lớn) Mở sẽ nhận được 1000 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
Điểm Thưởng Lễ (lớn) Mở sẽ nhận 100 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1

Ngoài quà tặng đặc biệt trên, cứ cách một khoảng thời gian như bảng thông báo, các cư dân còn được nhận các quà tặng khác.
 
 Quà tặng nhận lần 1
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ (Cực Đại) Mở sẽ nhận được 1000 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1

 Quà tặng nhận lần 2
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ (Lớn) Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1

 Quà tặng nhận lần 3
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Hoàng Kim Lễ (Lớn) Mở sẽ nhận được 500 Kim Phiếu. Cấp độ sử dụng 50  1


 KẾ HOẠCH PHA LÊ

Để tham gia vào Kế Hoạch Pha Lê, cư dân cần phải trả chi phí là 500 Vcoin/GO. 
 
 
Hình ảnh minh họa

Ngay khi vừa đăng ký tham gia, cư dân sẽ nhận ngay các quà tặng

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim Lễ (lớn) Mở sẽ nhận được 1000 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 2
Kim Lễ (trung) Mở sẽ nhận được 500 Vàng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 1
Điểm Thưởng Lễ (trung) Mở sẽ nhận 50 Điểm thưởng. Thời hạn sử dụng 30 ngày 5
Tinh Không Bảo Hộp Ngẫu nhiên nhận được 1 trong 3 loại cánh "xịn" xanh lá cây 1

Ngoài quà tặng đặc biệt trên, cứ cách một khoảng thời gian như bảng thông báo, các cư dân còn được nhận các quà tặng khác.