[Hỷ Thước] Kết quả các sự kiện tại vùng đất mới

[31.08.2015]
Chào các cư dân!

12 ngày cùng "ăn, ngủ, đua" cấp độ và thành tựu hết mình cùng máy chủ Hỷ Thước đã chính thức kết thúc. Vào 14:00 hôm nay (31.08.2015) chúng ta đã tìm ra được những cư dân may mắn và ưu tú nhất để trao tặng những giải thưởng khủng nhất của cuộc đua tốc độ tiền triệu tại vùng đất mới này. Nhanh tìm xem có tên bạn không nhé!
 

Cảm ơn các cư dân Hỷ Thước đã tham gia Cuộc Đua Thần TốcVang Danh Thiên Hạ, phần thưởng sẽ sớm được Vua Pháp Thuật Team gửi đến những cư dân có tên trong danh sách nhận thưởng bên dưới! Chúc các bạn luôn vui cùng Vua Pháp Thuật

 THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC NHẬN QUÀ

 Quà tặng sẽ được trao 14:00 - 16:30 vào Thứ ba - 01.09.2015
 Quá trình trao quà sẽ diễn ra theo 2 hình thức nhân vật online và offline
 
  • Khi nhân vật online cần để ô trống trong túi đồ nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà nhận đã thông báo
  • Nếu offline trong thời gian trao, khi online cần chuẩn bị ô trống và xem cách nhận quà tại đây...
 Nếu có thắc mắc về kết quả hoặc danh sách trao quà cư dân vui lòng liên hệ
 
 Tất cả quà tặng được trao trong sự kiện đều được KHÓA
 
Danh sách nhận quà do hệ thống cập nhật vào lúc 14:00 ngày 31.08.2015
 Thông tin chi tiết về sự kiện Cuộc Đua Thần Tốc các cư dân xem tại đây...

 Thông tin chi tiết về sự kiện Vang Danh Thiên Hạ các cư dân xem tại đây...
 
 TOP 10 CƯ DÂN ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ


Bảng Xếp Hạng Cấp Độ được cập nhật vào lúc 14:00 ngày 31.08.2015

 
 TOP 10 CƯ DÂN ĐỨNG ĐẦU BẢNG XẾP HẠNG THÀNH TỰU
 

Bảng Xếp Hạng Thành Tựu được cập nhật vào lúc 14:00 ngày 31.08.2015
 
 QUÀ TẶNG DÀNH CHO TOP 10 BẢNG XẾP HẠNG CẤP ĐỘ

 Hạng nhất
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Huy Chương Tân Thủ Vô Địch Huy chương tăng 10% tấn công & phòng thủ (vĩnh viễn) 1
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 9.000
Thần Khí Chính - Vòng 6 Thần Khí Chính Vòng 6 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn Hồi phục MP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu MP 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP 1

 Hạng nhì

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 7.480
Thần Khí Chính - Vòng 5 Thần Khí Chính Vòng 5 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn Hồi phục MP nhanh sau khi chiến đấu, chứ 1 triệu MP 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP       1

 Hạng ba

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 6.150
Thần Khí Chính - Vòng 5 Thần Khí Chính Vòng 5 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Pháp Lực Hoàn Hồi phục MP nhanh sau khi chiến đấu, chứ 1 triệu MP 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP       1

 Hạng tư

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 5.010
Thần Khí Chính - Vòng 4 Thần Khí Chính Vòng 4 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP      1

 Hạng năm

  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 4.060
Thần Khí Chính - Vòng 4 Thần Khí Chính Vòng 4 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 Hạng sáu
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 3.300
Thần Khí Chính - Vòng 3 Thần Khí Chính Vòng 3 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 Hạng bảy
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 2.730
Thần Khí Chính - Vòng 3 Thần Khí Chính Vòng 3 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 Hạng tám
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 2.350
Thần Khí Chính - Vòng 3 Thần Khí Chính Vòng 3 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 Hạng chín
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 2.160
Thần Khí Chính - Vòng 3 Thần Khí Chính Vòng 3 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 Hạng mười
 
  Tên quà tặng Mô tả Số lượng
Kim phiếu Tiền tệ dùng mua vật phẩm tại SHOP 2.000
Thần Khí Chính - Vòng 3 Thần Khí Chính Vòng 3 theo gia tộc nhân vật 1
Túi Bổ Sung Sinh Mệnh Hoàn Hồi phục HP nhanh sau khi chiến đấu, chứa 1 triệu HP     1

 QUÀ TẶNG DÀNH CHO TOP 3 BẢNG XẾP HẠNG THÀNH TỰU

  Xếp Hạng     Tên vật phẩm Mô tả   Số lượng  
 Hạng Nhất  Thăng Tinh Thạch Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 999
Hạng Nhì  Thăng Tinh Thạch Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị            499
Hạng Ba  Thăng Tinh Thạch Bảo thạch dùng để thăng sao cho trang bị 199