Huy Chương Thám Hiểm

[30.08.2018]

Mạo hiểm công hội được thành lập không chỉ để chiêu mộ các dũng sĩ ưu tú nhất trên toàn đại lục Vô Ưu mạo hiểm và thăm dò các di tích thượng cổ thần bí, mà còn là nơi quy tụ sức mạnh và dẫn dắt mọi người hướng đến hành trình giải cứu thế giới. Tuy nhiên, để có thể thám hiểm được các di tích mạnh chủ công hội đã lập ra quy định về huy chương yêu cầu, chỉ khi huy chương đạt đến cấp độ nhất định thì người mạo hiểm mới được quyền thám hiểm các di tích cao cấp và nguy hiểm hơn.

Những huy chương này được quy đổi qua điểm thám hiểm và làm bằng những chất liệu pháp thuật đặc biệt đã tạo nên Thiên Không Thành nên chúng không chỉ là biểu tượng cho vinh quang mà còn ẩn chứa những quyền năng.


 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Nhân vật: Cấp 50+
 Hiệu quả kích hoạt: tăng chri số thuộc tính cho nhân vật
 Vật phẩm yêu cầu: Điểm Thám Hiểm

Lưu ý:

- Điểm Thám Hiểm chỉ nhận được từ phụ bản Thám Hiểm Di Tích
- Sử dụng 1 lượng Vàng nhất định để mua tăng bậc

 Cách mở bảng: click vào icon Huy Chương Thám Hiểm trên màn hình chính

 
 
 KÍCH HOẠT HUY CHƯƠNG

 Tổng cộng có 10 Huy Chương Thám Hiểm: Mới Học, Mới Đến, Mạo Hiểm, Thám Hiểm, Thăm Dò, Tìm Kiếm, Mở Lối, Khai Phá, Du Hành, Chinh Phục
 Mỗi Huy Chương có 10 cấp. Tùy cấp độ sẽ yêu cầu lượng Điểm Thám Hiểm khác nhau để kích hoạt.

 

 Mỗi lần kích hoạt và thăng cấp các chỉ số thuộc tính sẽ gia tăng
 

 Khi kích hoạt thăng cấp cấp độ đầu tiên của mỗi huy chương sẽ nhận được 1 túi quà
 Túi quà nhận có thể gồm: Điểm Thám Hiểm, Bụi Ảo Năng, Kết Tinh Thần Dụ, Lệnh Bài Trung Thành Thú thạch (Cấp độ càng cao, phẩm chất hoặc số lượng vật phẩm nhận từ túi quà càng tăng)
 Nếu không có Điểm Thám Hiểm có thể chọn sử dụng Vàng để kích hoạt. Có 2 loại:

 
  • Tăng bậc vàng: mỗi lần tăng 50 điểm tiến độ, có xác suất Tiểu Bạo Kích
  • Tăng bậc cao cấp: mỗi lần tăng 500 điểm tiến độ, có xác suất Đại Bạo Kích