Gian Hàng Tranh Mua

[24.10.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Nhân dịp Halloween này, vô số bảo vật với giá cực rẻ sẽ được xuất hiện trong từng khoảng thời gian của thế giới Vua Pháp Thuật. Vì vậy, đừng bỏ qua cơ hội đặc biệt này nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ


 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 26.10.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 31.10.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 26.10 đến 18:00 ngày 28.10.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 2 --- 288
 Pha Lê Thần Giới (10 Cái) 5 --- 288
 Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím 10 --- 399
 Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím (Pet) 10 --- 399
 Thẻ Đổi Tên 3 1.888 1.510
 Kết Tinh Thần Dụ Lớn 30 --- 300

**Thông tin về các túi quà

- Pha Lê Thần Giới (10 Cái): mở sẽ nhận được 10 Pha Lê Thần Giới
- Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím: mở sẽ nhận 1 Phù Văn Sinh Mệnh Tím cho nhân vật
- Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím (Pet): mở sẽ nhận 1 Phù Văn Sinh Mệnh Tím cho pet
- Thẻ Đổi Tên: thay đổi tên hiện tại của nhân vật (khi sử dụng cần lưu ý quy định về đặt tên của Vua Pháp Thuật
- Kết Tinh Thần Dụ Lớn: mở sẽ nhận 300 Kết Tinh Thần Dụ
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 28.10 đến 18:00 ngày 30.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 2 --- 2.999
 Túi Hắc Diệu Thạch Tinh Mỹ 50 500 399
 Tinh Linh Lĩnh Vực 3 1.288 902
 Tinh Linh Ảo Ảnh 3 1.288 902
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 50 500 399
 Túi Quà Thú Thạch Tím 30 --- 368
 Thiên Sứ Gothic (90 Ngày) 20 699 188

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm: mở ngẫu nhiên nhận 1 thần khí chính vòng 6 hoặc 7 theo gia tộc nhân vật
- Túi Hắc Diệu Thạch Tinh Mỹ: mở sẽ nhận 500 Hắc Diệu Thạch
- Đá Tẩy Luyện (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Đá Tẩy Luyện
- Tinh Linh Lĩnh Vực: kỹ năng tinh linh - tăng chính xác khi debuff
- Tinh Linh Ảo Ảnh: kỹ năng tinh linh - tăng tốc độ
- Túi Quà Thú Thạch Tím: mở ngẫu nhiên nhận 1 Thú Thạch phẩm chất tím
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 30.10 đến 23:00 ngày 31.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Mảnh Ghép Cánh 30 640 512
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 3 --- 1.288
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 2 --- 288
 Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím 10 --- 399
 Túi Quà Phù Văn Sinh Mệnh Tím (Pet) 10 --- 399
 Túi Quà Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Cao Cấp (50个) 50 1.400 999

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Mảnh Ghép Cánh: mở sẽ nhận 80 Mảnh Ghép Cánh
- Túi Quà Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Cao Cấp (50个): mở sẽ nhận 50 cái Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi Cao Cấp
- Túi Kỹ Năng Tinh Linh: chọn 1 trong 2 kỹ năng Tinh Linh Xung Kích hoặc Tinh Linh Tập Kích để nhận
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 22:00 ngày 31.10 đến 23:00 ngày 31.10.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 1 --- 2.999
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển 1 --- 4.999
 Túi Quà Thú Thạch Cam 3 --- 368

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp: được chọn 1 trong 5 sách kỹ năng trung cấp đặc biệt để nhận
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển: được chọn 1 trong 5 sách kỹ năng cao cấp đặc biệt để nhận
- Túi Quà Thú Thạch Cam: mở sẽ ngẫu nhiên nhận 1 Thú Thạch phẩm chất cam
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng
 


Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp: