Gian Hàng Tranh Mua

[11.06.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 12.06.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 17.06.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 12.06 đến 19:00 ngày 14.06.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Quang Minh Tự Tiễn 3 --- 1.288
 Túi Quà Lạc Lạc 20 1.488 744
 Phẩm Chất Hồi Đơn 3 --- 1.288
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp 20 --- 199
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 5 --- 1.288

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp: mở sẽ ngẫu nhiên nhận 1 mệnh hồn tím hoặc cam
- Túi Quà Kỹ Năng Tinh Linh: chọn 1 trong 2 loại kỹ năng bị động của tinh linh để nhận
- Túi Quà Quang Minh Tự Tiễn: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 19:00 ngày 14.06 đến 19:00 ngày 16.06.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nhu Tình Tựa Thủy 3 --- 4.888
 Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam 3 --- 999
 Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng 10 5.280 3.696
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 20 500 399
 Đôi Cánh Thần Kỳ 5 ---- 1.888
 Linh Phiến Bạo Kích Phù (50 Cái) 30 ---- 630

**Thông tin về một số túi quà
 
- Đá Tẩy Luyện (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Đá Tẩy Luyện
- Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam: chọn nhận 1 pet cam 2.5 từ túi để ảo hóa
- Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng: mở sẽ nhận 60 Lông Vũ Phượng Hoàng
- Đôi Cánh Thần Kỳ: giúp thần thú Hắc Nhân Mã học được kỹ năng thiên phú còn lại
- Túi Quà Nhu Tình Tựa Thủy: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 19:00 ngày 16.06 đến 23:00 ngày 17.06.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú 10 8.888 7.999
 Bụi Vô Hạn (180) 20 900 720
 Túi Quà Đá Khế Ước 5 2.400 1.680
 Bùa Cầu Nguyện 50 --- 88
 Ma Năng Thạch (Lớn) 30 --- 799

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Nội Đơn Huyền Thú: mở sẽ nhận 8 viên Nội Đơn Huyền Thú
- Bụi Vô Hạn (180): mở sẽ nhận 180 Bụi Vô Hạn
- Túi Quà Đá Khế Ước: mở sẽ nhận 240 Đá Khế Ước
- Bùa Cầu Nguyện: sử dụng trong chức năng Vũ Hóa Pet
- Ma Năng Thạch (Lớn): nhận 5000 Ma Năng khi sử dụng
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng