Gian Hàng Tranh Mua

[25.05.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 25.05.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 30.05.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 25.05 đến 18:00 ngày 27.05.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 2 --- 2.999
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 10 --- 1.288
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 10 --- 288
 Định Hướng Phù 20 --- 88
 Túi Quà Đại Thánh 50 --- 1.252

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp: chọn 1 trong các kỹ năng trung cấp đặc biệt của pet để nhận
- Túi Kỹ Năng Tinh Linh: chọn 1 trong 2 kỹ năng tinh linh có trong túi để sử dụng (Tinh Linh Xung Kích/Tinh Linh Tập Kích)
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 27.05 đến 18:00 ngày 29.05.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Lưu Quang Phi Vũ 2 --- 7.999
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 10 --- 888
 Hộ Vệ Thần Tử 5 --- 10
 Sức Mạnh Thần Tử 5 --- 10
 Túi Quà Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi 20 --- 360
 Tinh Vũ Chi Thược 20 --- 268

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: quay số ngẫu nhiên nhận được 1 trong các loại sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp. Đặc biệt có thể nhận được Ma Tâm Trung Cấp, Thuấn Ảnh Trung Cấp, Man Lực Trung Cấp, Trì Độn Trung Cấp
- Túi Quà Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi: mở sẽ nhận 1 lượng lớn Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi, tối đa nhận được 500
- Tinh Vũ Chi Thược: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Lông Vũ Thăng Tinh, tối đa nhận được 5000
- Túi Quà Lưu Quang Phi Vũ: mở sẽ nhận các bảo vật quý
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 29.05 đến 23:00 ngày 30.05.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển 2 --- 4.999
 Bụi Vô Hạn (180) 20 --- 720
 Túi Thiên Phú Thạch Lam 10 --- 188
 Túi Thiên Phú Thạch Tím 10 --- 368
 Túi Quà Hắc Nhân Mã 50 --- 1.252

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Cao Cấp Kinh Điển: được chọn 1 trong các kỹ năng cao cấp đặc biệt của pet để nhận (Ma Tâm, Man Lực, Thuấn Ảnh, Trì Độn, Thần Thánh Phủ Định)
- Bụi Vô Hạn (180): mở sẽ nhận được 180 Bụi Vô Hạn
- Túi Thiên Phú Thạch Lam: quay số ngẫu nhiên nhận được 1 Thiên Phú Thạch Lam hoặc Tím hoặc Mảnh Vỡ Anh Hồn
- Túi Thiên Phú Thạch Tím: Quay số ngẫu nhiên nhận được 1 Thiên Phú Thạch Tím hoặc Cam hoặc Đá Anh Hồn
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng