Gian Hàng Tranh Mua

[11.05.2018]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 20:00 ngày 12.05.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 20.05.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 20:00 ngày 12.05 đến 18:00 ngày 15.05.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cánh Xanh Dương 50 2.500 1.750
 Tinh Nguyên Linh Giáp 20 --- 188
 Túi Quà Uống Nước Nhớ Nguồn 3 --- 5.999
 Chìa Khóa Thiên Phú 10 --- 188
 Túi Bí Ngân (100) 50 --- 188

**Thông tin về các túi quà

- Túi Quà Cánh Xanh Dương: chọn 1 trong 3 loại cánh cao cấp xanh dương để nhận
- Túi Bí Ngân (100): mở sẽ nhận 100 Bí Ngân
- Chìa Khóa Thiên Phú: quay số ngẫu nhiên nhận Đá Anh Hồn hoặc Thiên Phú Thạch Lam/Tím
- Túi Quà Uống Nước Nhớ Nguồn: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 15.05 đến 18:00 ngày 18.05.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi quà Linh Long Tím 5 --- 6.919
 Túi Quà Tiểu Linh Long Tím 5 --- 6.919
 Túi Quà Thỏ Baby Tím 5 --- 6.919
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 2 --- 2.999
 Chía Khóa Tinh Quang 10 --- 188
 Ma Năng Thạch (Lớn) 10 --- 799

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi quà Linh Long Tím: mở sẽ nhận 1 pet Linh Long 1.9
- Túi Quà Tiểu Linh Long Tím: mở sẽ nhận 1 pet Tiểu Linh Long 1.9
- Túi Quà Thỏ Baby Tím: mở sẽ nhận 1 pet Thỏ Baby 1.9
- Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm: nhận 1 thần khí chính vòng 6 hoặc 7 theo gia tộc nhân vật
- Ma Năng Thạch (Lớn): nhận 5.000 điểm Ma năng (dùng cho Ma Tâm) khi sử dụng 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 18:00 ngày 18.05 đến 23:00 ngày 20.05.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Hạ Nhật Viêm Viêm 3 --- 4.999
 Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại 5 21.456 7.688
 Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ 5 --- 6.488
 Túi Quà Lớn Nhím Xanh 5 --- 7.729
 Chìa Khóa Ý Chí Chiến Hồn 10 --- 188
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại: nhận 12 Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ: nhận 12 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Lớn Nhím Xanh: nhận 12 Túi Quà Nhím Xanh và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Chìa Khóa Ý Chí Chiến Hồn: ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Ý Chí Thạch (Tối đa 100)
- Túi Quà Hạ Nhật Viêm Viêm: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng