Gian Hàng Tranh Mua

[28.12.2017]
Nhân dịp năm mới, Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật sẽ trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 01.01.2018
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 07.01.2018
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server


 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 01.01 đến 18:00 ngày 04.01.2018


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby 3 ---- 4.999
 Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại 3 ---- 4.999
 Đá Tẩy Luyện (100 Viên) 5 ---- 399
 Túi Quà Minions 10 ---- 1.688
 Túi Quà Thần Tiên 104 ---- 1.688
 Dược Thủy Nuôi Dưỡng Thú Cưỡi 999 ---- 10
 Dược Thủy Tiến Hóa Thú Cưỡi 999 ---- 18

**Thông tin về các túi quà
 
- Túi Quà Cực Đại Thỏ Baby: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Thỏ Bay 1.5 và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Hắc Nhân Mã Lam Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Hắc Nhân Mã 1.5  và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Đá Tẩy Luyện (100 Viên): mở sẽ nhận 100 viên Đá Tẩy Luyện
- Túi Quà Minions: mở sẽ nhận 1 tinh linh Minion
- Túi Quà Thần Tiên: mở sẽ nhận 1 tinh linh Thiên Sứ Bụt
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi mở các túi quà phải chuẩn bị số ô nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà tặng được nhận
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:

 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
Từ 18:00 ngày 04.01 đến 23:00 ngày 07.01.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ 3 ---- 4.999
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 3 ---- 4.999
 Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm 2 ---- 2.999
 Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp 2 ---- 2.999
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 10 ---- 888
 Tẩy Tủy Đan Nhanh Nhẹn Cao Cấp 20 368 258
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 ---- 688

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ 1.5 và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ 1.5 và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Tân Thần Khí Kinh Điểm: ngâu nhiên nhận được 1 thần khí chính vòng 6 hoặc 7 (theo gia tộc nhân vật)
- Túi Quà Kỹ Năng Trung Cấp: được chọn 1 trong 5 sách kỹ năng đặc biệt của pet để nhận

  Tên vật phẩm Mô tả
 Thuấn Ảnh Trung Cấp  Tăng tốc độ, giảm né tránh
 Man Lực Trung Cấp  Tăng tấn công vật lý, giảm phòng ngự vật lý
 Ma Tâm Trung Cấp  Tăng tấn công ma pháp, giảm phòng ngự ma pháp
 Trì Độn Trung Cấp  Tăng giới hạn HP, giảm tấn công
 Thần Thánh Phủ Định Trung Cấp     Tăng tỉ lệ miễn tử của pet trong quá trình thi đấu
 

- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 10:00 đến 23:00 ngày 01.01.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Thời Trang Tân Xuân (30 Ngày) 50 ---- 8
 Túi Quà Máy Bay Giấy Xanh (30 Ngày) 50 ---- 8
 Túi Quà Máy Bay Giấy Hồng (30 Ngày) 50 ---- 8

**Thông tin về một số túi quà
 
- Các túi quà đều có thời hạn sử dụng nên sẽ không rơi vào Túi Tạm Thời nếu túi đồ đầy
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 20:00 đến 23:00 ngày 01.01.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Tinh Thần Phấn Chấn  1 ---- 7.500

- Túi Quà Tinh Thần Phấn Chấn: khi mở sẽ nhận các bảo vật quý như sau
 

- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 Từ 20:00 đến 23:00 ngày 02.01.2018
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Chiếc Lá Mùa Thu  1 ---- 3.999

- Túi Quà Chiếc Lá Mùa Thu: khi mở sẽ nhận các bảo vật như sau

  Tên vật phẩm Mô tả Số lượng
 Tinh Hồn Linh Giáp  Bảo vật dùng tăng phẩm chất trang bị pet lên cam 12
 Túi Quà Chìa Khóa  Mở sẽ được chọn nhận 1 trong các loại chìa khóa quý  3
 Định Hướng Phù  Phù chú thần kỳ dùng cố định thuộc tính Thiên Phú Thạch 10
 Tinh Hoa Tự Nhiên  Sử dụng sẽ nhận 1000 điểm Năng Lượng Tự Nhiên 2
 Linh Phiến Bạo Kích Phù  Sử dụng kết hợp cùng Linh Vũ sẽ nhận nhiều EXP 50
 Linh Vũ  Lông vũ thần kỳ dùng để tăng EXP thăng cấp cánh 50
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp  Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp 1
 Long Diên Hương (40 cái)  Nhận 40 Long Diên Hương để bái lạy tượng Thủ Hộ 2
 Nội Đơn Chúc Phúc  Dùng khi tăng sao pet thất bại không bị trừng phạt 2
 Sách Huấn Luyện Pet Cao Cấp  Dùng để tăng cấp độ kỹ năng đã học của pet cao cấp 2

 Túi Quà Chìa Khóa khi sử dụng sẽ chọn nhận 1 trong 6 loại chìa khóa như sau
- Khi sử dụng các túi quà/chìa khóa có quay số ngẫu nhiên cần:
 
  • Kiểm tra tình trạng mạng đang sử dụng, không F5 trình duyệt web, không sử dụng flashplayer
  • Sẽ không cấp lại vật phẩm mất nếu do diss mạng, F5 trình duyệt và sử dụng flashplayer
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng