Gian Hàng Tranh Mua

[25.05.2017]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 10:00 ngày 30.05.2017
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 04.06.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 10:00 ngày 30.05 đến 14:00 ngày 30.05.2017


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tinh Tú 20 --- 268
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 10 --- 199

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Chìa Khóa Tinh Tú: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Hoa Tinh Tú
- Chìa Khóa Tẩy Luyện: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Đá Tẩy Luyện

 
Từ 14:00 ngày 30.05 đến 18:00 ngày 30.05.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Linh Vũ 5 --- 199
 Chìa Khóa Tinh Quang 20 --- 268

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Chìa Khóa Linh Vũ: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Linh Vũ
- Chìa Khóa Tinh Quang: quay số ngẫu nhiên nhận 1 lượng lớn Thăng Tinh Thạch
 
 Từ 18:00 ngày 30.05 đến 20:00 ngày 30.05.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Nguyệt Quang 10 --- 999
 Túi Thiên Phú Thạch Lam 99 268 199

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Chìa Khóa Nguyệt Quang: quay số ngẫu nhiên có cơ hội nhận các bảo vật quý như Lông Vũ Cấp 5, Nội Đơn Huyền Thú, Tinh Hồn Linh Giáp
- Túi Thiên Phú Thạch Lam: quay số ngẫu nhiên có cơ hội nhận Mảnh Vỡ Anh Hồn, Thiên Phú Thạch Lam hoặc Tím

 
 Từ 20:00 ngày 30.05 đến 22:00 ngày 30.05.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam 10 --- 999
 Nội Đơn Huyền Thú 5 --- 999

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Túi Quà Thú Ảo Hóa Cam: chọn nhận 1 trong các pet ảo hóa cam 2.5 có trong túi
- Nội Đơn Huyền Thú: cường hóa phẩm chất pet, tăng 0.13


 Từ 18:00 ngày 25.05 đến 23:00 ngày 31.05.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Thẻ Đổi Tên 2 --- 1.888
 Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng 5 5.280 3.590
 Tinh Hồn Linh Giáp (4 cái) 10 1.072 750
 Túi Quà Ngọc Thụ Lâm Phong 3 --- 6.888

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Thẻ Đổi Tên: dùng để đổi tên nhân vật. (Lưu ý về quy định đặt tên trong Vua Pháp Thuật)
- Túi Quà Lông Vũ Phượng Hoàng: mở sẽ nhận 60 Lông Vũ Phượng Hoàng
- Tinh Hồn Linh Giáp (4 cái): mở sẽ nhận 4 Tinh Hồn Linh Giáp
- Túi Quà Ngọc Thụ Lâm Phong: khi mở sẽ nhận được các bảo vật quý Từ 18:00 ngày 01.06 đến 23:00 ngày 04.06.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Thời Trang Arale Hồng (30 Ngày) 10 --- 268
 Thời Trang Arale Đỏ (30 Ngày) 10 --- 268
  Bụi Vô Hạn (180) 20 900 720
 Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (60) 20 900 720
 Túi Quà Tẩy Tủy Đan Cao Cấp 50 --- 199
 Túi Quà Mảnh Ghép Cánh 30 640 448
 Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ 3 --- 12.888

**Thông tin về các vật phẩm
 
- Bụi Vô Hạn (180): mở sẽ nhận 180 Bụi Vô Hạn
- Túi Quà Hỗn Độn Ma Tinh (60): mở sẽ nhận 60 Hỗn Độn Ma Tinh
- Túi Quà Tẩy Tủy Đan Cao Cấp: ngẫu nhiên nhận 1 Tảy Tủy Đan Cao Cấp
- Túi Quà Mảnh Ghép Cánh: nhận 80 Mảnh Ghép Cánh khi sử dụng
- Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ: mở sẽ nhận các bảo vật quý

 

 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng