Gian Hàng Tranh Mua

[06.01.2017]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 9:00 ngày 07.01.2017
 Kết thúc: từ 18:00 ngày 15.01.2017
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 9:00 ngày 07.01 đến 18:00 ngày 11.01.2017


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ 10 15.456 6.955
 Túi Quà Lớn Nhím Xanh 10 21.456 8.582
 Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại 10 17.856 7.857
 Tiêu Diêu Phù Cao Cấp (7 ngày) 5 --- 288
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp 5 --- 888
 Sách Triệu Hồi Cao Cấp (30 Ngày) 10 --- 155
 Túi Tiện Dụng 30 Ô 5 --- 688
 Lông Vũ Chúc Phúc Cao Cấp 5 2.000 1.200

**Thông tin về một số vật phẩm
 
- Túi Quà Cực Đại Hoàng Tử Thiên Sứ: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Hoàng Tử Thiên Sứ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Lớn Nhím Xanh: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Nhím Xanh và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Kỳ Kỳ Cực Đại: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kỳ Kỳ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp: Quay số nhận 1 sách kỹ năng pet trung hoặc cao cấp

** Khi sử dụng 12 Pet thần thú xanh dương cùng loại và 1 Nội Đơn Tinh Linh trong tính năng Dung hợp cao cấp sẽ dung hợp thành 01 Pet Tím


Từ 18:00 ngày 11.01 đến 18:00 ngày 15.01.2017
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo 10 21.456 8.582
 Túi Quà Cực Đại Kim Hổ 10 21.456 8.582
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288
 Tinh Nguyên Linh Giáp 99 188 150
 Lông Vũ Ngũ Sắc 40 --- 199
 Túi Kỹ Năng Tinh Linh 2 --- 1.288
 Cuồng Bạo Huyết 3 2.500 1.750
 Túi Quà Mệnh Hồn Cao Cấp 20 --- 199

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Momo và 1 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Cực Đại Kim Hổ: mở sẽ nhận 12 Túi Quà Kim Hổ và 1 Nội Đơn Tinh Linh
Túi Kỹ Năng Tinh Linh: tự chọn nhận 1 trong 2 kỹ năng tinh linh là Tinh Linh Tập Kích hoặc Tinh Linh Xung Kích

** Khi sử dụng 12 Pet thần thú xanh dương cùng loại và 1 Nội Đơn Tinh Linh trong tính năng Dung hợp cao cấp sẽ dung hợp thành 01 Pet Tím

 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng