Gian Hàng Tranh Mua

[09.11.2016]
Gian hàng tranh mua của Vua Pháp Thuật đã trở lại với thật nhiều món đồ cực Hot có mức giá vô cùng hấp dẫn. Mỗi khoảng thời gian chỉ có 1 số lượng nhất định bảo vật được bán. Đừng bỏ qua nhé!
 
SHOP TIME - GIAN HÀNG TRANH MUA
Mua ngay nhiều đồ HOT với giá cực rẻ

 THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 Bắt đầu: từ 18:00 ngày 09.11.2016
 Kết thúc: từ 23:00 ngày 20.11.2016
 Đia điểm: diễn ra tại tất cả các server

 CÁC VẬT PHẨM TRONG SỰ KIỆN

Từ 18:00 ngày 09.11 đến 18:00 ngày 12.11.2016


  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Hàn Sương Thiểm Điện 3 --- 1.288
 Phẩm Chất Hồi Đơn 10 --- 1.288
 Tinh Nguyên Linh Giáp 20 --- 188
 Chìa Khóa Tinh Quang 5 --- 188
 Tinh Thần 5 1.288 902
 Kinh Mộng 5 1.288 902
 Định Hồn 5 1.288 902
 Trấn Linh 5 1.288 902

**Thông tin về một số vật phẩm
 
- Túi Quà Hàn Sương Thiểm Điện: chứa thú cưỡi ngựa băng 30 ngày
- Các sách kỹ năng mỗi pet chỉ có thể học được 1 loại sách duy nhất

Từ 18:00 ngày 12.11 đến 8:00 ngày 17.11.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Chìa Khóa Tẩy Luyện 20 --- 188
 Túi Quà Linh Long Tím 3 --- 5.999
 Túi Quà Tiểu Linh Long Tím 3 --- 5.999
 Sức Mạnh Thần Tử 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Tử 10 --- 10
 Sức Mạnh Thần Nữ 10 --- 10
 Hộ Vệ Thần Nữ 10 --- 10

**Thông tin về một số túi quà
 
Túi Quà Linh Long Tím: mở sẽ nhận 01 Pet Linh Long Tím
Túi Quà Tiểu Linh Long Tím: mở sẽ nhận 01 Pet Tiểu Linh Long Tím

 Từ 18:00 ngày 17.11 đến 23:00 ngày 20.11.2016
 
  Tên vật phẩm   Số lượng bán     Giá gốc     Giá bán  
 Túi Quà Mùa Đông Giá Rét 1 29.560 13.302
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp 3 4.888 3.177
 Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo 3 --- 6.999
 Tinh Linh Đề Phúc 3 1.288 902
 Tinh Linh Lĩnh Vực 3 1.288 902

**Thông tin về một số túi quà
 
- Túi Quà Cực Đại Công Chúa Momo: mở sẽ nhận 12 Momo 1.5 và 01 Nội Đơn Tinh Linh
- Túi Quà Sách Kỹ Năng Hệ Máy Cao Cấp: mở sẽ nhận được kỹ năng Da Kháng Tính, Tự Hồi Phục, Khóa Mục Tiêu
- Túi Quà Mùa Đông Giá Rét: mở sẽ nhận được các bảo vật như sau
 

- Tinh Hồn Chi Thực: pet đang sử dụng sẽ nhận được 1 điểm tư chất khi sử dụng vật phẩm
- Ấn Chương Đấu Pet: nhận được 5000 điểm đấu pet khi sử dụng
- Túi Quà Mộng Mơ: chọn nhận 01 Túi Thần Thú Tím hoặc 01 Túi Cánh Tím 

- Khi mở hoặc sử dụng các túi quà số ô trống trong túi phải nhiều hơn 2 ô so với số lượng quà được nhận
- Các túi quà và vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời nếu túi đồ đầy

 
 CÁC LƯU Ý KHI THAM GIA

 Tất cả vật phẩm mua trong mô tả đều có tình trạng khi mua là Khóa
 Mỗi loại vật phẩm có giới hạn số lượng mua nhất định/ người
 Các túi quà, vật phẩm có thời hạn sẽ không rơi vào túi tạm thời khi túi đồ nhân vật đầy
 Phải mở bảng Limit ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhật vật phẩm
 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

 Bước 1

Nhấp (click) vào nút Shop

 

 Bước 2

Trong bảng Shop các bạn hãy chọn mục Time

 

 Bước 3

Chọn vật phẩm cần mua và số lượng muốn mua

  

 Bước 4

Sau chọn số lượng cần mua và đồng ý hệ thống sẽ tự động thanh toán dựa trên số Vàng bạn hiện 

 Các Lưu Ý Cần Biết

 Để thấy được danh sách vật phẩm có trong phần Time cần mở bảng Shop ít nhất từ 1 đến 3 phút để hệ thống cập nhập vật phẩm sự kiện 
 Trong từng vật phẩm được bày bán tại phần Time đều có thông tin vật phẩm sau khi mua.
 Các vật phẩm có thời hạn thì thời hạn sử dụng được xác định là thời điểm mua thành công vật phẩm
 Bạn có thể chọn số lượng vật phẩm cần để mua, tuy nhiên số lượng mua không được vượt quá giới hạn số lượng được bày bán.
Ví dụ: trường hợp Túi Quà Kim Loại Hiếm (10/10) thì:

- Số ban đầu là số lượng vật phẩm hiện có trong gói (số này sẽ giảm dần khi có người mua vật phẩm)
- Số sau cùng là số lượng vật phẩm tối đa của gói
 Loại tiền thanh toán cho chức năng Time là Vàng
 

---

1.250