Đổi Dỏm Lấy Xịn

[29.05.2015]
Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" đã và luôn luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm và hết lòng ủng hộ.


Mang theo ý nghĩa, mong muốn mọi cư dân Vô Ưu đều sở hữu được những bảo vật như ý thông qua việc trao đổi các vật phẩm thông thường mà mọi người chăm chỉ tích góp trong quá trình phiêu lưu mà sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn đã được tổ chức qua vô số lần ở các vùng đất của Vua Pháp Thuật. Vào hôm nay, nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi 01.06 hoạt động đặc biệt này sẽ tiếp tục lần nữa được diễn ra hình thức ĐỔI THẦN KHÍ VÒNG THẤP lấy THẦN KHÍ VÒNG CAO HƠN

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian đăng ký: 9:00 ngày 01.06 đến 23:59 ngày 06.06.2015
 Thời gian công bố kết quả: 07.06.2015
 Thời gian trao đổi:


 • Giờ trao đổi: 9:00 - 11:30 và 14:00 - 16:30
 • Ngày trao đổi: 08.06 - 12.06.2015
 • Hình thức trao đổi: chỉ trao đổi khi nhân vật online trong Vua Pháp Thuật
 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 Cư dân Vua Pháp Thuật đều có thể đăng ký tham gia tuy nhiên cần chú ý:


 • Phải sử dụng tài khoản có nhân vật tham gia sự kiện để đăng ký
 • Chọn đúng server có nhân vật tham gia sự kiện để đăng ký
ĐỔI THẦN KHÍ VÒNG 4 - NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 5
ĐỔI THẦN KHÍ VÒNG 5 - NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 6
ĐỔI THẦN KHÍ VÒNG 6 - NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 7
 
 Khi tham gia nếu đạt đủ Điều Kiện nhận thần khí của từng loại vòng cư dân sẽ được thần khí chính có
 
SỐ VÒNG THẦN KHÍ CHÍNH NHẬN = SỐ VÒNG THẦN KHÍ CHÍNH ĐỔI +1
 
 ĐIỀU KIỆN ĐỔI THẦN KHÍ

 ĐIỀU KIỆN NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 5

  Tên vật phẩm yêu cầu  Số lượng yêu cầu 
 Thần Khí Chính Gia Tộc - Vòng 4 - Cấp 7+   1
 Diễm Dương Ấn Chương 1
 Lông Vũ Sinh Mệnh - Cấp 3 2
 Tinh Hồn Thạch 1
 Đá Tẩy Luyện 3
 
 ĐIỀU KIỆN NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 6

  Tên vật phẩm yêu cầu  Số lượng yêu cầu 
 Thần Khí Chính Gia Tộc - Vòng 5 - Cấp 10+   1
 Hỗn Độn Kính 1
 Lông Vũ Sinh Mệnh - Cấp 3 3
 Tinh Hồn Thạch 2
 Đá Tẩy Luyện 5

 ĐIỀU KIỆN NHẬN THẦN KHÍ VÒNG 7
 
  Tên vật phẩm yêu cầu  Số lượng yêu cầu 
 Thần Khí Chính Gia Tộc - Vòng 6 - Cấp 13+   1
 Quang Diệu Châm 1
 Lông Vũ Sinh Mệnh - Cấp 4 2
 Tinh Hồn Thạch 2
 Đá Tẩy Luyện 5
 
 CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA SỰ KIỆN

1. Quy Định Chung


 Mỗi nhân vật chỉ đổi tối đa 1 lần duy nhất
 Thần khí chính nhận được sau khi đổi là Thần Khí Chính Vòng + 1, Đã Khóa, Chỉ Số Ngẫu Nhiên, Cấp 0
 Khi đã đăng ký tham gia sự kiện là các bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định sự kiện đưa ra
 Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp

 
2. Quy Định Đăng Ký

 Đối với tài khoản đăng ký tham gia sự kiện
 
 • Phải sử dụng tài khoản có nhân vật tham gia đăng ký sự kiện
 • Các trường hợp đăng ký giúp sẽ bị loại
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:

- Loại tài khoản (GOID/VTCID):
- Tên server:
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Tên thần khí mang đổi:
- Vòng thần khí mang đổi:
- Vòng thần khí muốn nhận:

3. Quy Định Về Vật Phẩm, Thần Khí Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện


 Vật phẩm, thần khí tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Đến thời điểm trao đổi nếu vật phẩm, thần khí không có hoặc đặt không như yêu cầu để thu hồi thì sẽ không trao đổi
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian trao đổi phải:
 • Được đặt ở Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật tính từ trái sang phải
 • Nếu đặt không đúng quy định sẽ bị loại khỏi sự kiện và không tiến hành trao đổi
 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:
 • Cùng số lượng
 • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
 • Đặt sát nhau trong túi đồ được yêu cầu