Đổi Dỏm Lấy Xịn

[17.10.2014]
Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" đã và luôn luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm và hết lòng ủng hộ.


Mang theo ý nghĩa, mong muốn mọi cư dân Vô Ưu đều sở hữu được những bảo vật như ý thông qua việc trao đổi các vật phẩm thông thường mà mọi người chăm chỉ tích góp trong quá trình phiêu lưu mà sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn đã được tổ chức qua vô số lần ở hai vùng đất NGỌC LÂM và CỬU LONG. Vào hôm nay, hoạt động đặc biệt này sẽ tiếp tục lần nữa đến với các cư dân tại SONG Màvà XUẤT VÂN qua hình thức đổi TRANG BỊ lấy các TRANG BỊ PHẨM CHẤT CAO HƠN

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian đăng ký: 9:00 ngày 17/10/2014 đến 23:59 ngày 23/10/2014
 Thời gian công bố kết quả: 24/10/2014
 Thời gian trao đổi:


 • Giờ trao đổi: 9:00 - 11:30 và 14:00 - 16:30
 • Ngày trao đổi: 27/10 - 28/10/2014
 • Hình thức trao đổi: chỉ trao đổi khi nhân vật online trong Vua Pháp Thuật

 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 Cư dân tại 2 server: SONG MÃ & XUẤT VÂN
 Đăng ký đổi Nâng Cao Một Phẩm Chất Trang Bị


SONG MÃ XUẤT VÂN
Click vào tên server phù hợp để đến link đăng ký

 Đăng ký đổi Nâng Cao Hai Phẩm Chất Trang Bị
 
SONG MÃ XUẤT VÂN
Click vào tên server phù hợp để đến link đăng ký
 
 THÔNG TIN TRANG BỊ ĐỔI

 Trang bị nhân vật gồm 12 món (không tính cánh, găng tay thu thập, cần câu, thời trang, vật phẩm bay)
 Phẩm chất trang bị theo thứ tự: Bình thường -> Cường hóa -> Tinh xảo -> Hoàn mỹ -> Trác việt
 Cấp độ trang bị đổi yêu cầu

 
 • Trang bị Trác Việt Tím: Cấp 80 trở lên
 • Trang bị Cam: Cấp 50 trở lên
 NÂNG CAO MỘT PHẨM CHẤT TRANG BỊ

 Đổi trang bị TRÁC VIỆT TÍM thành trang bị BÌNH THƯỜNG CAM


  Tên vật phẩm yêu cầu Số lượng yêu cầu
Trang Bị Trác Việt Tím - 7 sao trở lên     1
Tân Nguyệt Ấn Chương 1
Cách Địa Hương 2

 Đổi trang bị CAM thành trang bị CAM có phẩm chất cao hơn 1 bậc so với trang bị đổi
 
  Tên vật phẩm yêu cầu Số lượng yêu cầu
Trang Bị Phẩm Chất CAM - 6 sao trở lên 1
Hư Không Kính 1
Thiên Tinh Dược Hoàn 2
Nguyệt Thạch 1
 
 NÂNG CAO HAI PHẨM CHẤT TRANG BỊ

 Đổi trang bị TRÁC VIỆT TÍM thành trang bị CƯỜNG HÓA CAM
 
  Tên vật phẩm yêu cầu Số lượng yêu cầu
Trang Bị Trác Việt Tím - 9 sao trở lên    1
Hỗn Thiên La Bàn 1
Tinh Tinh Dược Thủy 3
Nguyệt Thạch 1

 Đổi Trang bị CAM thành trang bị CAM có phẩm chất cao hơn 2 bậc so với trang bị đổi
 
  Tên vật phẩm yêu cầu Số lượng yêu cầu
Trang Bị Phẩm Chất CAM - 8 sao trở lên 1
Thánh Giả Tượng 1
Địa Tinh Ma Tể 3
Nguyệt Thạch 2
 
Đối với trang bị Tinh Xảo hoặc Hoàn Mỹ Cam khi đổi sẽ thành Trác Việt Cam
 
 CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA SỰ KIỆN

1. Quy Định Chung


 Mỗi nhân vật chỉ đổi tối đa 4 trang bị bao gồm nâng cao 1 phẩm chất và nâng cao 2 phẩm chất trang bị
 Trang bị nhận được sau khi đổi là Trang Bị Đã Khóa, Không Sao, Chỉ Số Ngẫu Nhiên, Không Khảm Ngọc
 Khi đã đăng ký tham gia sự kiện là các bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định sự kiện đưa ra
 Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp

 
2. Quy Định Đăng Ký

 Đối với tài khoản đăng ký tham gia sự kiện


 • Phải sử dụng tài khoản có nhân vật tham gia đăng ký sự kiện
 • Các trường hợp đăng ký giúp sẽ bị loại
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:

- Loại tài khoản (GOID/VTCID):
- Tên server:
- Tên tài khoản:
- Nhân vật:
- Phẩm chất trang bị mang đổi:
- Tên trang bị mang đổi:
- Phẩm chất trang bị muốn nhận:

3. Quy Định Về Vật Phẩm, Trang Bị Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện

 Vật phẩm, trang bị tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Không phân biệt trang bị có khảm ngọc hay không khi thu hồi, chỉ đạt đến yêu cầu là có thể đăng ký tham gia
 Đến thời điểm trao đổi nếu vật phẩm, trang bị không có hoặc đặt không như yêu cầu để thu hồi thì sẽ không trao đổi
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian trao đổi phải:
 • Được đặt ở Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật tính từ trái sang phải
 • Nếu đặt không đúng quy định sẽ bị loại khỏi sự kiện và không tiến hành trao đổi
 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:
 • Cùng số lượng
 • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
 • Đặt sát nhau trong túi đồ được yêu cầu