[Đổi Dỏm Lấy Xịn] Danh sách các cư dân đăng ký thành công

[01.04.2018]
Thân chào các cư dân!

Dù diễn ra trong bất kỳ thời gian nào hay với bất kỳ vật phẩm nào, hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" đã và luôn luôn được các cư dân Vua Pháp Thuật quan tâm và hết lòng ủng hộ.


Mang theo ý nghĩa, mong muốn mọi cư dân Vô Ưu đều sở hữu được những bảo vật như ý thông qua việc trao đổi các vật phẩm thông thường mà mọi người chăm chỉ tích góp trong quá trình phiêu lưu mà sự kiện Đổi Dỏm Lấy Xịn đã được tổ chức qua vô số lần ở các vùng đất của Vua Pháp Thuật. Vừa qua, hoạt động đặc biệt này đã một lần nữa được diễn ra hình thức ĐỔI KỸ NĂNG PET

Vào hôm nay, Vua Pháp Thuật Team sẽ công bố danh sách cùng thời gian trao đổi tại các server

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG


 QUY TRÌNH TRAO ĐỔI CẦN BIẾT

 Hình thức trao đổi: chỉ trao đổi khi nhân vật online trong Vua Pháp Thuật
 Quá trình trao đổi sẽ diễn ra theo thứ tự từng serverthứ tự trao đổi như danh sách đã công bố


  • Khi trao đổi đến lượt nhân vật nhưng nhân vật offline sẽ chuyển sang STT kế tiếp
  • Trong quá trình trao đổi nếu không đặt vật phẩm đúng quy định hoặc không có vật phẩm sẽ hủy đăng ký
  • Trong thời gian trao đổi nếu đã trao hết danh sách sẽ kiểm tra lại các nhân vật offline để trao đổi
 Thời gian trao đổi cuối cùng và quy định đặt vật phẩm đã lưu ý trong danh sách trao đổi
 
 CÁC QUY ĐỊNH KHI THAM GIA SỰ KIỆN

1. Quy Định Chung


 Chỉ thực hiện đổi sách kỹ năng Pet cùng loại với sách đăng ký đổi.

Ví dụ: mang 3 sách Tinh Thần Tập Trung Trung Cấp có thể đăng ký đổi 1 sách kỹ năng Tinh Thần Tập Trung Cao Cấp

 Sách kỹ năng nhận được sau khi đổi là Sách Đã Khóa
 Khi đã đăng ký tham gia sự kiện là các bạn đã đồng ý và chấp nhận tất cả các quy định sự kiện đưa ra
 Vua Pháp Thuật Team có toàn quyền điều chỉnh và bổ sung các quy định cho phù hợp


2. Quy Định Về Vật Phẩm Đăng Ký Tham Gia Sự Kiện

 Vật phẩm tham gia sự kiện không phân biệt đã khóa hay không khóa
 Đến thời điểm trao đổi nếu vật phẩm không có hoặc đặt không như yêu cầu để thu hồi thì sẽ không trao đổi
 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu
 Các vật phẩm yêu cầu trong thời gian trao đổi phải:

 
  • Được đặt ở Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật tính từ trái sang phải (xem hình minh họa)
  • Nếu đặt không đúng quy định sẽ bị loại khỏi sự kiện và không tiến hành trao đổi
 Ví dụ: đăng ký muốn đổi 1 Long Lân Chi Giáp Cao Cấp, 1 Trí Tuệ Thiên Nhiên Cao Cấp, 1 Báo Chi Tấn Tiệp (sơ cấp), 1 Báo Chi Tấn Tiệp Cao Cấp thì các sách kỹ năng đổi được tách theo đúng số lượng muốn đổi và đặt ở các ô đầu tiên trong túi đầu tiên của Túi đồ nhân vật
 

 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:
  • Cùng số lượng
  • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
  • Đặt sát nhau trong túi đồ được yêu cầu