Đổi Cánh Tím

[06.03.2015]
Cánh là vật phẩm được tạo ra từ sự kết hợp tinh tế giữa hệ thống thời trang và trang bị nên các đôi cánh không chỉ có kiểu dáng đa dạng mà còn có nhiều màu sắc ấn tượng. Đặc biệt, nếu sở hữu được những đôi cánh phẩm chất cao thì người sở hữu sẽ như hổ thêm cánh khi ngoài có được khí phách độc tôn còn có sức mạnh thần thánh có thể hô phong hoán vũ, trong chiến đấu sẽ được thần ma bảo hộ, các đòn tấn công trở nên mạnh mẽ khiến đối thủ dù mạnh đến đâu cũng phải kinh ngạc và khiếp sợ. Vì sức mạnh như thế nên để có được những đôi cánh phẩm chất cao là điều hoàn toàn không dễ dàng khi quá trình dung hợp là cả một công trình lắm công phu. 

Để các cư dân Vô Ưu có thể dễ dàng sở hữu được sức mạnh này, Tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định tổ chức hoạt động Đổi "Dỏm" Lấy "Xịn" với tỉ lệ dung hợp thành công cánh tím là 100%

 

Như vậy, qua hoạt động này mọi người có thể quên đi những con số 40 - 50% luôn e ngại khi dung hợp cánh tím để tiếp nhận tỉ lệ dung hợp thành công 100% khi chỉ cần tích lũy một số vật phẩm kiếm được trong quá trình thám hiểm Vua Pháp Thuật là sở hữu được 1 cánh tím cực xịn.

 THỜI GIAN DIỄN RA

 Thời gian bắt đầu đăng ký: 9:00 ngày 09/03/2015
 Thời gian kết thúc đăng ký: 9:00 ngày 16/03/2015
 Thời gian công bố danh sách đăng ký: 9:00 - 15:00 ngày 17/03/2015
 Thời gian tiến hành trao đổi: 19/03 - 22/03/2015

 ĐỊA ĐIỂM & ĐIỀU KIỆN ĐỔI

 Địa điểm diễn ra: tất cả các server Vua Pháp Thuật
 Điều kiện đổi: chỉ tiến hành trao đổi khi nhân vật online trong game

 ĐĂNG KÝ THAM GIA


ĐỔI CÁNH ÁC MA ĐỔI CÁNH THIÊN SỨ ĐỔI CÁNH BÍCH KHÔNG
Cần chọn đúng topic của cánh cần đổi để đăng ký
 
 CÁC LOẠI CÁNH ĐỔI

Số lần đổi cánh tối đa tại mỗi loại là 3 lần/loại cánh


PHẨM CHẤT CÁNH NHẬN - TÍM - ĐÃ KHÓA

 Cánh Ác Ma

 • Hình thức 1: Trường hợp 5 cánh cùng loại
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Ác Ma - Xanh dương                           5
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 1
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 1
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1

 
 • Hình thức 2: Trường hợp hỗn hợp 2 loại cánh
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Ác Ma - Xanh dương       3
 Cánh Thiên Sứ/Bích Không - Xanh dương     2
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 2
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 2
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1
 Cánh Thiên Sứ

 • Hình thức 1: Trường hợp 5 cánh cùng loại
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Thiên Sứ - Xanh dương                  5
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 1
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 1
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1
 
 • Hình thức 2: Trường hợp hỗn hợp 2 loại cánh
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Thiên Sứ - Xanh dương         3
 Cánh Ác Ma/Bích Không - Xanh dương     2
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 2
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 2
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1
 
 Cánh Bích Không

 • Hình thức 1: Trường hợp 5 cánh cùng loại
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Bích Không - Xanh dương             5
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 1
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 1
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1
 
 • Hình thức 2: Trường hợp hỗn hợp 2 loại cánh
  Tên yêu cầu Số lượng
Vật phẩm thu hồi
 Cánh Bích Không - Xanh dương   3
 Cánh Thiên Sứ/ Ác Ma - Xanh dương    2
 Hiền Giả Tượng 1
 Nguyệt Thạch 2
 Linh Phiếu Bạo Kích Phù 2
Lông Vũ Sinh Mệnh Cấp 3 1
 
 QUY ĐỊNH SỰ KIỆN

 Sự kiện kết thúc BTC sẽ công bố danh sách đăng ký hợp lệ tại trang chủ cùng thời gian trao đổi
 Trong thời gian sự kiện, BTC có toàn quyền điều chỉnh các quy định để phù hợp với sự kiện
 Cánh nhận được sau khi được đổi sẽ là:


 • Cánh truyền thuyết - phẩm chất Tím.
 • Cánh đã KHÓA
 • Các chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên, không sao, không lông vũ
 Các vật phẩm được yêu cầu trong sự kiện sẽ được thu hồi, không cấp lại vật phẩm
 Khi đã đăng ký tham gia là bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận toàn bộ các quy định sự kiện yêu cầu

 QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ
 
 Cư dân phải sử dụng tài khoản có tên nhân vật tham gia để đăng ký sự kiện.
 Trường hợp tài khoản đăng ký khác với tài khoản tham gia sẽ bị loại.
 Khi đăng ký tại diễn đàn, cần cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin được yêu cầu bao gồm:

 
- Loại tài khoản (VTCID/GOID):
- Tên server:
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Trường hợp đổi: (Cùng loại/ Hỗn hợp)
- Tên cánh nhận: (Cánh nhận sau khi đổi)
- Số lượng cánh đổi: (Tên cánh đổi và số lượng)
- Số lần đổi trong đợt (Số lần đổi trong đợt):


Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin trên hoàn toàn chính xác nếu có bất kỳ sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định BTC sự kiện đưa ra

** Xem ví dụ về cách đăng ký bên dưới

 QUY ĐỊNH VỀ VẬT PHẨM


 Các vật phẩm có trong sự kiện cần tách ra đúng số lượng yêu cầu.
 Các vật phẩm yêu cầu trong quá trình trao đổi phải

 • Đặt trong Túi thứ nhất ở các ô đầu tiên từ trái sang phải của hàng đầu tiên trong túi đồ nhân vật
 • Nếu trong quá trình trao đổi mà các vật phẩm không đặt đúng theo quy định đăng ký sẽ bị loại

Ví dụ

Đăng ký đổi 1 Cánh Ác Ma và 1 Cánh Thiên Sứ

- Loại tài khoản (VTCID/GOID): VTCID
- Tên server: test
- Tên tài khoản: test
- Tên nhân vật: KẻTruySát
- Trường hợp đổi: (Cùng loại/ Hỗn hợp) Cùng loại - Cánh Ác Ma, Hỗn hợp - Cánh Thiên Sứ

- Tên cánh nhận: (Cánh nhận sau khi đổi) Cánh Ác Ma, Cánh Thiên Sứ
- Số lượng cánh đổi: (Tên cánh đổi và số lượng) Cánh Ác Ma x 5, Cánh Thiên Sứ x 3 + Cánh Ác Ma x 2
- Số lần đổi trong đợt (Số lần đổi trong đợt): 
Cánh Ác Ma - 1, Cánh Thiên Sứ - 1


Tôi xin xác nhận tất cả các thông tin trên hoàn toàn chính xác nếu có bất kỳ sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định BTC sự kiện đưa ra
 
 Cách đặt vật phẩm khi đăng ký đổi 1 Cánh Ác Ma và 1 Cánh Thiên Sứ 

Đặt vật phẩm đổi Cánh Ác Ma trước rồi đặt vật phẩm đổi Cánh Thiên Sứ sau.

 

Trong đó
 
 • 1. Là ngăn chứa đồ thứ nhất trong túi đồ nhân vật
 • 2. Cánh, vật phẩm yêu cầu sự kiện khi đổi Cánh Ác Ma với trường hợp đổi Cùng loại
 • 3. Cánh, vật phẩm yêu cầu sự kiện khi đổi Cánh Thiên Sứ với trường hợp đổi Hỗn hợp
 Các trường hợp sẽ được thu hồi vật phẩm ngẫu nhiên khi Túi đồ có 2 vật phẩm sự kiện yêu cầu có:

 • Cùng số lượng
 • Cùng số lượng, vật phẩm một không khóa và một đã khóa
 • Các vật phẩm đặt cạnh nhau