Đấu Giá Ngày 26.05

[24.05.2015]
Là sự kiện rất hiếm khi được mở, thế nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào thì khi được bắt đầu sự kiện này đều thu hút sự quan tâm của toàn thể cư dân Vua Pháp Thuật. Để các cư dân trở nên mạnh mẽ hơn và không hề e sợ bất kỳ một trận khiêu chiến nào, trong tuần này tộc trưởng Bối Tư và 6 vị tộc trưởng đã quyết định công bố các bảo vật đầy quyền năng để cư dân có thể gia tăng sức mạnh chuẩn bị đương đầu với những trận chiến sắp tới
 
 NHÂN VẬT & THỜI GIAN

 Nhân vật đấu giá: NữThuậtSĩ
 Ngày đấu giá: 26.05.2015
 Thời gian thiết lập: 9:00 - 9:30

 BẢO VẬT ĐẤU GIÁ


 Vật phẩm đấu giá
 
  Tên vật phẩm  Giá khởi điểm   Số lượng   Thời gian đấu 
 Dụng Thuật Binh Khí 2.500 Vàng 1 35 giờ
 Phóng Thích Năng Lượng 2.500 Vàng 1 35 giờ

 Hiệu quả các kỹ năng
 
  Tên vật phẩm Trạng thái  Hiệu quả 
 Dụng Thuật Binh Khí  Kỹ năng bị động - Hệ Người   Tăng tỉ lệ sức mạnh tấn công của pet hệ người
 Phóng Thích Năng Lượng Kỹ năng tấn công - Hệ Máy   Kỹ năng tấn công đặc biệt của pet hệ máy

 CÁC LƯU Ý CẦN BIẾT

 Thời gian bắt đầu thiết lập tại các server sẽ khác nhau
 Hiệu quả của kỹ năng Phóng Thích Năng Lượng
 
 


HƯỚNG DẪN ĐẤU GIÁ

 Bước 1
 
Đăng nhập Vua Pháp Thuật vào Kênh 8 và đến Đông Huyền Thành gặp NPC Quản Lý Đấu Giá (Tọa độ: 351,126)


 Bước 2
 
Đối thoại với Quản Lý Đấu Giá chọn mục Vật phẩm và click vào Tên là Túi Quà Đại Triển Cơ Đồ sau đó tiến hành dò tìm


Hình ảnh minh họa

 
 Bước 3

Chọn vật phẩm cần đấu giá và đúng nhân vật muốn đấu là NữThuậtSĩ sau đó tại ô tiền có thể nhập vào số lượng tiền muốn đấu giá cho vật phẩm.  (Giá tiền đấu phải cao hơn Giá đấu) rồi chọn Đấu Giá


Hình ảnh minh họa


 Lưu ý

- Đơn vị tiền tệ tiến hành Đấu Giá là Vàng
- Tại thời điểm Đấu Giá thì Vàng sẽ bị trừ trực tiếp từ Túi đồ của nhân vật. 
- Nếu còn thời gian đấu giá mà có người ra giá cao hơn thì Tiền của người ra giá thấp hơn sẽ được trả lại tại Thùng Thư.
- Thùng Thư có thể chứa thư số lượng có hạn, nếu vượt mức sẽ mất thư. Các cư dân cần lưu ý