Danh hiệu - bằng chứng của sức mạnh, bản lĩnh và phong độ của cao thủ chân chính

[22.09.2014]
Chào các cư dân!
 
Danh hiệu là một trong những hệ thống đặc sắc của Vua Pháp Thuật bởi nó không chỉ đơn giản là cách xưng hô mà còn là minh chứng cho thực lực, sức mạnh và bản lĩnh của mỗi nhân vật khi bước vào hành trình phiêu lưu, phấn đấu trở thành một Vua Pháp Thuật huyền thoại.
 
 
Trong Vua Pháp Thuật, phần lớn các danh hiệu được tặng cho mọi cư dân dưới hình thức huy chương. Các danh hiệu đặc biệt này có thể giúp tăng điểm tấn công, phòng ngự, giới hạn HP, năng lực bắt pet của nhân vật, ... Đặc biệt, các danh hiệu khác nhau được sử dụng một cách linh hoạt trong những tình huống khác nhau sẽ mang lại những lợi thế không ngờ, chính vì thế việc sở hữu nhiều danh hiệu sẽ giúp ích rất lớn cho mọi người trong việc làm nhiệm vụ, luyện cấp và khiêu chiến.
 
Vậy danh hiệu nào mới thể hiện được đẳng cấp và danh tiếng? Danh hiệu nào mới thể hiện được phong độ của một cao thủ chân chính? Chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin về hệ thống danh hiệu, các danh hiệu hiện có và cách thức sở hữu trong thế giới Vua Pháp Thuật nhé !!! 

Hiện tại trong thế giới Vua Pháp Thuật tồn tại 2 loại danh hiệu

  • Danh hiệu vĩnh viễn: có được thông qua làm nhiệm vụ, đổi điểm chiến tích và quân hàm
  • Danh hiệu có thời hạn: tham gia một số hoạt động, sự kiện in-game, kích hoạt chức năng VIP

Các danh hiệu hiện có trong Vua Pháp Thuật bao gồm

 DANH HIỆU SƯ ĐỒ

 Các cư dân cấp 30 trở lên có thể đến Quyến Cố Thành gặp Sát Hạch Viên Sư để kích hoạt hệ thống Sư Đồ
 Các danh hiệu Sư Đồ bao gồm:


Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Vi Nhân Sư Biểu Tăng 3% HP, MP Hoàn thành nhiệm vụ cấp 30 "Lần Đầu Làm Thầy"
Tuân Tuân Thiện Dụ Tăng 6% HP, MP Gia tăng cấp độ chức nghiệp
Hối Nhân Bất Quyện Tăng 10% HP, MP Gia tăng cấp độ chức nghiệp
Nhân Tài Thi Giáo Tăng 15% HP, MP Gia tăng cấp độ chức nghiệp
Hậu Đức Thụ Nhân Tăng 21% HP, MP Gia tăng cấp độ chức nghiệp
Vạn Thánh Chi Sư Tăng 28% HP, MP Gia tăng cấp độ chức nghiệp

 DANH HIỆU SỞ HỮU QUA NHIỆM VỤ CHÍNH/PHỤ

Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Xuất Vân Chi Hồng Tấn công +10, Phòng ngự +100 Nhiệm vụ chính: Mấu Chốt Của Chất Độc
Bàng Bối Chi Tuyền Tấn công +100, Phòng ngự +300 Nhiệm vụ chính cấp 16: Tiêu Diệt Thủ Lĩnh Sa Tặc
Tinh Linh Chi Mạch Tấn công +250, Phòng ngự +500 Nhiệm vụ chính cấp 39: Quà Đền Đáp Của Thương Hội
Tiên Lạp Chi Quang Tấn công +450, Phòng ngự +800 Nhiệm vụ chính cấp 60: Thăm Hỏi Thiên Niên Thụ
Đông Huyền Chi Diệu Tấn công +700, Phòng ngự +1200 Nhiệm vụ chính cấp 76: Mật Thư Khó Hiểu
Thủ Hộ Chi Hồn Tấn công +1000, Phòng ngự +1600 Nhiệm vụ chính: Thủ Hộ Mới
Quyến Cố Chi Hoàng Tấn công +1500, Phòng ngự +2000 Nhiệm vụ chính cấp 121: Quyến Cố Chi Hoàng
Tiêu Dao Ẩn Sĩ Tấn công +1000 Nhiệm vụ phụ cấp 81: Câu Đố Hiền Triết
Viễn Cổ Hộ Vệ Kháng hỗn loạn +1% Nhiệm vụ phụ cấp 86: Di Tích Văn Minh Viễn Cổ
Thú Liệp Chi Vương Tốc độ +100, Năng lực bắt pet +1 Nhiệm vụ phụ cấp 47: Vua Thợ Săn

 DANH HIỆU CHIẾN TÍCH & QUÂN HÀM

 Danh Hiệu Chiến Tích

Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Bất Khuất Chi Hồn Huy Chương Đồng. HP +1000 Chiến tích đổi: 1000 Chiến Tích
Bất Khuất Chi Hồn Huy Chương Bạc. HP +2000 Chiến tích đổi: 5000 Chiến Tích
Bất Khuất Chi Hồn Huy Chương Vàng. HP +3000 Chiến tích đổi: 10.000 Chiến Tích
Bất Khuất Chi Hồn Huy Chương Bạch Kim. HP +5000 Chiến tích đổi: 30.000 Chiến Tích
Vô Úy Chi Hồn Huy Chương Đồng. Tấn công +300 Chiến tích đổi: 1000 Chiến Tích
Vô Úy Chi Hồn Huy Chương Bạc. Tấn công +600 Chiến tích đổi: 5000 Chiến Tích
Vô Úy Chi Hồn Huy Chương Vàng. Tấn công +900 Chiến tích đổi: 10.000 Chiến Tích
Bá Thể Chi Hồn Huy Chương Đồng. Phòng ngự +600 Chiến tích đổi: 1000 Chiến Tích
Bá Thể Chi Hồn Huy Chương Bạc. Phòng ngự +1200 Chiến tích đổi: 5000 Chiến Tích
Bá Thể Chi Hồn Huy Chương Vàng. Phòng ngự +1800 Chiến tích đổi: 10.000 Chiến Tích
Khí Phách Chi Hồn Huy Chương Đồng. MP +500 Chiến tích đổi: 1000 Chiến Tích
Khí Phách Chi Hồn Huy Chương Bạc. MP +1000 Chiến tích đổi: 5000 Chiến Tích
Khí Phách Chi Hồn Huy Chương Vàng. MP +1500 Chiến tích đổi: 10.000 Chiến Tích
Đổi Chiến Tích nhận danh hiệu tại NPC Thiên Sứ Hoán Đổi ở Cảnh Kỹ Trường

 Danh Hiệu Quân Hàm
 
Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Trung Sĩ Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 5150
Thượng Sĩ Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 9150
Thiếu Úy Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 15550
Trung Úy Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 25500
Thượng Úy Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 40700
Đại Úy Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 63300
Thiếu Tá Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 95850
Trung Tá Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 141900
Thượng Tá Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 205800
Đại Tá Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 293150
Thiếu Tướng Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 410900
Trung Tướng Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 567750
Thượng Tướng Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 774150
Đại Tướng Đông Huyền Tạm thời: Không có. Thời hạn: 30 ngày EXP Quân Hàm: 1043200
Nhân vật đã chuyển sinh và đạt quân hàm như yêu cầu đến gặp Quân Đoàn Trưởng Đông Huyền để nhận
 
 DANH HIỆU SỰ KIỆN
 
Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Sứ Giả Địa Ngục Tăng 8% tỉ lệ chính xác và tốc độ. Sự kiện đặc biệt
Ám Cảnh Tồn Nhân Tăng 6% tỉ lệ chính xác và tốc độ. Sự kiện đặc biệt
Bảo Vật Chuyên Gia Tăng 3% tỉ lệ  bỏ qua phòng ngự và bạo kích. Sự kiện đặc biệt
Thiên Hạ Đệ Nhất Soái Tăng 2% kinh nghiệm nhân vật và pet nhận được. Sự kiện đặc biệt
Thiết Tỵ Hữu Tình Tăng 1.2 lần EXP nhân vật, tăng 500 phòng ngự. Sự kiện đặc biệt
Tài Hoa Tung Hoành Tăng 6% tấn công, phòng ngự và tốc độ. Sự kiện đặc biệt
Bí Ngô May Mắn Tăng 20 may mắn cho nhân vật Sự kiện - Ngày lễ
Vi Thị Quần Hùng Tăng 10% tấn công và tốc độ Giác Đấu Đông Huyền
Hoành Tảo Thiên Quân Tăng 7% tấn công và tốc độ Giác Đấu Đông Huyền
Thiên Chi Kiêu Tử Tăng 5% tấn công và tốc độ Giác Đấu Đông Huyền
Thợ Câu Truyền Thuyết Tăng 10 điểm miễn tử. Thi Câu Cá
Thần Thủ Câu Cá Tăng 7 điểm miễn tử. Thi Câu Cá
Cao Thủ Câu Cá Tăng 5 điểm miễn tử Thi Câu Cá
Kẻ Hủy Diệt Gà Tây Tăng 2 năng lực bắt pet và 200 tốc độ. Sự kiện - Ngày lễ
Bá Vương Vô Song Tăng 4 chính xác và 4% tốc độ cho bản thân Sự kiện đặc biệt
Nhất Kỵ Tuyệt Trần Tăng 6 né tránh và 3% tốc độ cho bản thân Sự kiện đặc biệt
Phú Gia Pháp Thuật Tăng 6% ngân phiếu nhận được khi đánh quái Sự kiện đặc biệt
Lao Động Là Vinh Quang Phần thưởng sự kiện Quốc Tế Lao Động Sự kiện - Ngày lễ
Lời Chúc Thần Tình Yêu Tăng 10%HP, tấn công và phòng ngự cho nhân vật Sự kiện đặc biệt
Dũng Sĩ Trừ Tà Tăng 3% tấn công và phòng ngự cho nhân vật Sự kiện - Ngày lễ
Bách Thế Luân Hồi Tăng 5% tấn công và phòng ngự cho nhân vật Sự kiện - Ngày lễ
Đại Sư Trừ Tà Tăng 8% tấn công và phòng ngự cho nhân vật Sự kiện - Ngày lễ
 DANH HIỆU KẾT HÔN

 Danh Hiệu Kết Hôn
 
Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Bách Niên Giai Lão May mắn +1 Nhiệm vụ kết hôn
Tình Định Tam Kiếp May mắn +2 Nhiệm vụ kết hôn
Vĩnh Thế Duyên Tình  May mắn +3 Nhiệm vụ kết hôn
 Danh Hiệu Kỷ Niệm Kết Hôn
 
Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Kết Hôn Vàng Tình yêu bằng vàng, chất lượng đảm bảo! Danh hiệu kết hôn
Kết Hôn Pha Lê Tình yêu bằng pha lê, chất lượng đảm bảo! Danh hiệu kết hôn
Kết Hôn Kim Cương  Tình yêu bằng kim cương, chất lượng đảm bảo! Danh hiệu kết hôn

 CÁC DANH HIỆU KHÁC

Tên danh hiệu Hiệu quả sử dụng Cách thức sở hữu
Trầm Ngư Lạc Nhạn Bỏ qua phòng ngự +8%  Sự kiện đặc biệt
Hành Hiệp Trượng Nghĩa Bỏ qua phòng ngự +8%  Sự kiện đặc biệt
Thiên Hạ Chi Nhân Bỏ qua phòng ngự +8%  Sự kiện đặc biệt
Vô Địch Tân Vương Tấn công  +10%, Phòng ngự +10% Sự kiện đặc biệt
Khai Bảo Chi Vương May mắn +10
Chìa Khóa Thần Bí, Chìa Khóa May Mắn
Ngôi Sao May Mắn Tăng 1% EXP nhân vật và Pet nhận được Đánh quái có tỉ lệ nhận 
Bách Luyện Linh Thú Tăng 3% khả năng miễn sát thương. Mở Túi Nội Đơn Bách Luyện
Tuyết Liên Chúc Phúc Tăng 1500 tấn công. Sự kiện đặc biệt
Danh hiệu Tinh Cung Danh hiệu tinh cung - thời hạn 30 ngày Hoạt động Tinh Cung
Tiếu Ngạo Vô Ưu Tăng 5% tấn công và tốc độ, 10% HP và MP Sự kiện đặc biệt
Vang Danh Thiên Hạ Tăng 7% tấn công và tốc độ, 10% HP và MP Sự kiện đặc biệt
Pháp Thuật Chi Vương Tăng 10% tấn công, phòng ngự, HP và MP Sự kiện đặc biệt
Ma Lực Bảo Bối EXP nhân vật và pet nhận được tăng 3% Sự kiện đặc biệt
Bế Nguyệt Tu Hoa EXP nhân vật và pet nhận được tăng 5%. Sự kiện đặc biệt
Quốc Sắc Thiên Hương EXP nhân vật và pet nhận được tăng 8%. Sự kiện đặc biệt
Tiên Tư Ngọc Mạo EXP nhân vật và pet nhận được tăng 10% Sự kiện đặc biệt

Ngoài các danh hiệu được liệt kê ở trên, Vua Pháp Thuật còn sở hữu loạt danh hiệu đặc biệt dành cho các giải đấu như: Đại Hội Vua Pháp Thuật, giải đấu Liên Server,... Và trong thời gian tới, các cư dân sẽ thấy nhiều danh hiệu hơn nữa với các hiệu quả khác nhau, điều này chắc chắn sẽ tăng độ kích thích và sự hồi hộp cho mỗi trận khiêu chiến, đối đầu